با تمام آنان‌ که از حذف شایستگان آزرده‌ اند، همدلم
با تمام آنان‌ که از حذف شایستگان آزرده‌ اند، همدلم
همتی در توییتر نوشت: با تمام آنان‌که برای جمهوریت نگران‌اند همراهم اما ایران را چه کنیم عزیزان؟

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در رشته توییتی نوشت: به عنوان یک تکنوکرات به حضور بیشتر فن‌سالاران در کابینه و تشکیل دولتی مدرن برای چیره شدن بر بحران‌ها، باور دارم؛ همچنین به اثربخشی و ظرفیت سیاستمداران نیک‌اندیش در بهبود حکمرانی و اتخاذ تصمیم‌های سخت نیز آگاهم.

بنابراین فروتنانه از رهبران سیاسی و کنشگران دارای مرجعیت در اجتماع، آنان‌که به تعامل از خانه تا جهان باور دارند، آنان‌که در برابر تمامیت‌خواهی، سویِ رواداری و گفت‌وگو می‌ایستند و آنان‌که انزوا و تحریم را سزاوار ایران نمی‌دانند، می‌خواهم که یاری‌گر من در پاسداری از منافع ملی باشند.

با تمام آنان‌که از حذف شایستگان آزرده‌اند همدلم؛ با تمام آنان‌که برای جمهوریت نگران‌اند همراهم اما ایران را چه کنیم عزیزان؟ روزنه‌های امید را که نمی‌شود بست.