برجام و مشروطیت همجنسند
برجام و مشروطیت همجنسند
روز چهاردهم مرداد را روز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در سلسله قاجار می شناسند. بعضی روزها در تاریخ آنقدر مهم هستند که مرور سالیانه آن درس‌های تاثیرگذاری به ما می‌دهد.

برجام و مشروطیت همجنسند

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , روز چهاردهم مرداد را روز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در سلسله قاجار می شناسند. بعضی روزها در تاریخ آنقدر مهم هستند که مرور سالیانه آن درس‌های تاثیرگذاری به ما می‌دهد. حتما همه ما از نوجوانی راجع به انقلاب مشروطه و روز صدور فرمان مشروطه شنیده‌ایم؛ اما آیا چیزی از ماجرای آن به خاطرتان مانده است؟ می‌دانید چرا این روز در تاریخ  این میزان مهم هستند؟ ۱۴مرداد در تقویم ما به این روز اختصاص دارد. مشروطیت دوم هم قرار بود با مذاکره دولت روحانی و امضای برجام تحقق پذیرد که دشمن از دادن همین یک مثقال امتیاز به کشور هم ترسید و پا پس کشید. به عبارتی مشروطیت نوعی امتیازات در ذات خود داشت اما جریان ضد دین و روشنفکری وابسته و در راس آن فراماسونری را رشد و تقویت میداد. در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی مردم  به اوضاع داخلی کشور و عملکرد شاهان قاجار معترض بودند. ریشه این اعتراضات را می‌توان در مواردی مثل آشکار شدن فساد در دستگاه اداری، ولخرجی‌های شاهان و درباریان از خزانه دولت، سفرهای تفریحی مظفرالدین‌ شاه به خارج از ایران، ظلم و زورگویی به مردم و … مشاهده کرد. تمامی این ماجراها به همراه آگاهی بیشتر مردم از اخبار جهان، انقلاب مشروطه را تشکیل داد. واژه‌ مشروطه همانطور که از ظاهر آن معلوم است از کلمه عربی «شرط» گرفته شده. می‌توان گفت که لغت مشروطه به معنی چیزی است که مشروط به شرطی باشد. مشابه آن برجام بود که در قراردادهای متفاوت ایران را مجبور به پذیرش شرطهایی میکرد که ننگ آن تا ابد باقی می ماند. این جنبش یا به اصطلاح برخی فریب خورده ها انقلاب، بی‌شک یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ ایران را در زمان حکومت سلسله قاجار رقم زد. زیرا در نهایت به دنبال این اتفاقات، مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه و دو روز پس از آن دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. با این کار در واقع بظاهر قدرت حکومت از انحصار یک نفر خارج می‌شد. قدرت در اختیار جریانی پشت پرده که انگلستان ایشان را اداره میکرد می افتاد تا بیشتر و بیشتر بر نفوذ خود در کشور بیافزایند. با این فرمان  مجلس دو روز در هفته، جلسه‌ای را در دارالخلافه که در میدان ۱۵ خرداد امروزی است، تشکیل می‌دادند. طی این جلسات نمایندگانی با تایید شاه انتخاب شدند. در نهایت در هشتم دی سال ۱۲۸۵، «نظامنامه سیاسی» که در واقع اولین قانون اساسی ایران شناخته میشد، تعیین شد. این قوانین ۵۱ اصل داشتند و بر اساس قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان نوشته شده و به امضای شاه رسیده بود. ۱۰ روز پس از این امضای شاهانه  در تاریخ  ۱۸ دی ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه درگذشت. بعد از مرگ مظفرالدین شاه محمدعلی شاه به حکومت رسید که مخالف شدید مشروطه بود. از این رو وقتی اولین مجلس مشروطه ۲ سال پس از شروع در سال ۱۲۸۷ تشکیل شد، توسط نظامیان روس و به یاری حکومت محمدعلی شاه به توپ بسته شد. بعد از این ماجرا فضای جامعه بسمت خفقان میرفت. بسیاری از افراد آزادیخواه، روحانیون، روزنامه‌ نگاران در موافقت با مشروطه دست به اعتراض زدند و در همین مسیر اعدام شدند. به اعتباری پشت پرده موافقین مشروطه انگلستان مخفی بود و پشت پرده مخالفین مشروطه روسیه پنهان شده بود روحانیت هم دو دسته شده بودند برخی به فواید مشروطه می اندیشیدند که در خیالشان رفع و محدود کردن دیکتاتوری از کشور بود و برخی دست انگلستان را میدیدند و برای فرار از در چنگال روباه پیر افتادن بیشتر با روسها همسو شده بودند. شاه هم با روسها همسو شده بود. در این گیر و دار جنگ اول جهانی نیز آغاز گردید. به سبب آن اوضاع سیاسی و اقتصادی  داخلی ایران بیش از پیش بهم ریخت. در نهایت جنبش مشروطیت از تبریز و با اقدامات دو سردار که بعدا دستهایی آنان را ملی معرفی کردند به نامهای ستارخان و باقرخان دو چهره مردمی و آزادخواه تبریز در مسیر خواست انگلستان و در مقابله با عوامل روسیه احیا شد. این افراد با ایستادگی و مقاومت در برابر نیروهای دولتی و ایجاد ارتباط با آزادی‌خواهان در شهرهای دیگر ایران و سرانجام با حمله به تهران و سقوط محمدعلی شاه این پیروزی را بدست آوردند. با پیروزی مشروطه خواهان ایران بسمت روشنفکری غربی سرعت بیشتری گرفت و ساختارها تزریق اپیدمی غرب گرایانه روز بروز افزایش یافت و میرفت که حوزه علمیه را که با هدف بسط اسلام تاسیس شده بود در نجف و ایران به تعطیلی بکشاند. وقتی اهداف برجام را در کنار مشروطیت قرار میدهیم جنس این اهداف را همگون میبینیم که شروطی برای ورود غربی ها و بسط و گسترش نفوذ سیاسی اقتصادی غرب را در برجام دیده بودند و بفرمایش مقام معظم رهبری آسیب های عظیمی به ملت ایران زدند. والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمید رضا نقاشیان