برنج خارجی، رکورددار نوسان قیمت در آذرماه ۹۹
برنج خارجی، رکورددار نوسان قیمت در آذرماه ۹۹
بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، در آذرماه امسال برنج پاکستانی ...

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، در آذرماه امسال برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۲۰ درصد و گوشت گوسفندی (مخلوط) با ۲۳.۷ درصد بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته است.”برنج خارجی، رکورددار نوسان قیمت در آذرماه ۹۹″

بررسی آمار وزارت صنعت،معدن  و تجارت نشان می‌دهد، در یک ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان شد که نسبت به مدت مشابه آبان ماه سال گذشته (سال ۹۸) با قیمت ۷۶ هزارو ۵۲۱ تومان، ۲۵.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) در آذرماه امسال به صورت میانگین ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۴ هزار و ۵۸۹ تومان به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۷ درصد و ۹۳.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین در یک ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۷ هزارو ۱۹۲ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۳ هزار و ۴۴۹  تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۲ هزارو ۸۷۵ تومان شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد، ۱۲۰ درصد، ۴۶.۷ درصد و ۴۶.۲ درصد رشد را نشان می دهد.

برپایه آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در آذرماه سال ۹۹ به هشت هزار و ۴۹۲ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی هشت هزار و ۴۷۴ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۷.۷ درصد و ۵۳.۸ درصد رشد داشته است.”برنج خارجی، رکورددار نوسان قیمت در آذرماه ۹۹″

طبق آمارها میزان رشد قیمت این محصولات طی مدت یک ماه (آذرماه ۹۹ نسبت به آبان ماه امسال)، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۱.۲ درصد، گوشت گوسفندی (مخلوط) منفی  ۰.۶ درصد، گوشت مرغ تازه ۱.۶ درصد، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۰.۷ درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۸.۶ درصد، برنج طارم اعلاء ۴.۸ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۵.۱ درصد، شکر سفید پنج ۱.۲ درصد و شکر بسته ۹۰۰ گرمی ۱.۱درصد بوده است.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آذرماه سال ۹۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۶ هزار و ۵۲۱ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۸۹ هزارو ۳۰۹ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۲ هزارو ۷۳۶ تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۸۱۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۲ هزارو ۸۰۴ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۲ هزار و ۴۸۸  تومان، شکر سفید پنج هزار و ۶۴ تومان و شکر بسته ۹۰۰ گرمی پنج هزارو ۵۰۹ تومان بوده است.

  • منبع خبر : ایران جیب