بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد گران شد
بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد گران شد
بلیت قطارهای مسافری از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه شورای عالی ترابری افزایش ۲۲ درصدی داشته و بر اساس این مصوبه، احتمال افزایش قیمت بلیت قطارهای حومه ای هم وجود دارد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد میرحسن موسوی، معاون مسافری شرکت راه آهن گفت: از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه شورای عالی ترابری به طور میانگین ۲۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین محمد رجبی، رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی نیز اعلام کرد این افزایش نرخ بلیت قطار، فعلاً مشمول قطارهای حومه ای نخواهد شد.

با این حال در مصوبه شورای عالی ترابری، از شرکت راه آهن خواسته شده تا تراز مالی شرکت های حمل و نقل ریلی را در نشست آتی این شورا ارائه دهد تا اعضا بتوانند درباره افزایش قیمت بلیت قطارهای حومه ای تصمیم گیری و اظهار نظر کنند.

نرخ جدید بلیت قطارهای مسافری از مبدأ تهران به مقاصد مشهد، اهواز، شیراز و تبریز

قیمت جدید بلیت قطار در برخی مسیرهای پر تردد برای انواع قطارها به این شرح است:

قطار تهران-مشهد ۴ ستاره سبز ۱۲۳ هزار و ۵۰ تومان

قطار تهران-مشهد ۳ ستاره ۴ تخته از ۹۴ هزار و ۸۵۰ تا ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان

قطار تهران-مشهد ۴ ستاره ۴ تخته از ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ تا ۱۲۵ هزار و ۸۵۰ تومان

قطار تهران-مشهد ۳ ستاره ۶ تخته ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان

قطار تهران-مشهد ۳ ستاره اتوبوسی از ۵۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶۲ هزار تومان

قطار تهران-اهواز ۴ ستاره ۴ تخته ۱۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان

قطار تهران-اهواز ۳ ستاره ۴ تخته ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان

قطار تهران-اهواز ۳ ستاره ۶ تخته ۸۰ هزار تومان

قطار مسافری تهران-شیراز ۳ ستاره ۴ تخته ۱۳۱ هزار و ۱۱۵ تومان

قطار مسافری تهران-شیراز ۴ ستاره ۴ تخته از ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶۶ هزار و ۵۰ تومان

قطار مسافری تهران-تبریز ۳ ستاره ۴ تخته از ۹۰ هزار و ۸۰۰ تا ۹۵ هزار و ۸۵۰ تومان

قطار مسافری تهران-تبریز ۲ ستاره ۶ تخته ۴۷ هزار و ۸۰۰ تا ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان

  • منبع خبر : مهر