تراکنش های بانکی معاف از مالیات
تراکنش های بانکی معاف از مالیات
براساس دستورالعمل نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی به منظور دریافت مالیات، برخی تراکنش‌ها از مالیات معاف خواهد بود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد در بخشی از دستورالعمل  اخیر سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های فاقد ماهیت درآمدی پرداخته شده که قاعدتا نباید مشمول مالیات باشد.

تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:

۱- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر

۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

۴- تسهیلات بانکی دریافتی

۵- انتقال بین حسابهای شخص

۶- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی

“تراکنش های بانکی معاف از مالیات”

۷- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط

۸- دریافت و پرداخت های سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود.

در صورتی که فردی واحد مسکونی خود را به فرد دیگری اجاره داده باشد و خود در خانه دیگری اجاره ‌می‌پردازد یا این که برای سکونت به خانه‌های سازمانیروی آورده است، سازمان مالیاتی برای او مابه التفاوت مبلغ دریافت اجاره و پرداخت اجاره را برای پرداخت مالیات در نظر ‌می‌گیرد.

  • منبع خبر : ایران جیب