جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران شد
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران شد

جمشید نفر، به عنوان رئیس جدید کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر، با رای اعضای کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان رئیس در این دوره از فعالیت کمیسیون انتخاب شد.

همچنین محمدعلی محمد میرزاییان از اتاق کرمان با ۲۱ رای و سیدمصطفی موسوی از اتاق خرمشهر با ۱۳ رای به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

  • منبع خبر : مهر