حکم اسلام در خصوص تورم چیست؟
حکم اسلام در خصوص تورم چیست؟
یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: « به دنبال انتقام گیری از دشمن نباشید. کنار رودخانه بنشینید. آب، جسد دشمنتان را می آورد». به عبارتی چینی‌ها معتقدند دست انتقام طبیعت از دست انتقام من و یا تو قوی‌تر است.

حکم اسلام در خصوص تورم چیست؟

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: « به دنبال انتقام گیری از دشمن نباشید. کنار رودخانه بنشینید. آب، جسد دشمنتان را می آورد». به عبارتی چینی‌ها معتقدند دست انتقام طبیعت از دست انتقام من و یا تو قوی‌تر است.

امروز در شیوه اداره کشورها دولتها هستند که بدون اجازه در جیب مردمشان دست می کنند و مقداری از دارایی آنها را می دزدند و سندی هم جز فلاکت برای مردم باقی نمیگذارند. میخواستم از مراجع معظم تقلید سئوال کنم که « آیا تورم در شرع مقدس اسلام ظلم بالسویه است؟» اما نپرسیدم. رفتم در اینترنت گشتم ببینم در این خصوص کسی هست که این سئوال را مطرح کرده باشد؟ که البته کسی را نیافتم. با خود گفتم بهتر است در ذهنم موضوع را دقیق‌تر بشکافم تا نحوه سئوال کردنم را تدقیق کنم. برای دقت بیشتر اول ببینیم تورم چیست و چه کسی آن را تولید میکند و چگونه در جامعه توزیع میشود؟ امروزه در اقتصاد مفهومی تورم را مالیات پنهان میخوانند. یعنی وجهی را از کسانی دریافت میکنند که آن کسان نمیدانند که نام این وجه پرداخت شده در اصل و در محتوا همان مالیات است. مالیاتی که درآمدی برایش متصور نیست. به عبارتی پرداختن وجه برای گران شدن اقلام مورد نیاز را مالیاتی مینامند که شما برای زندگی در محیط تورم پرداخت می کنید. مگر نه این است که مالیات را دولتها میگیرند؟ پس متولی تولید تورم دولتها هستند. در توجیه عمل قبیح دولتها برای تولید تورم مثالی می آورند که اگر ظلمی بطور مساوی بین افراد جامعه توزیع گردد این ظلم حکم عدل یافته و دیگر ظلم محسوب نمیشود. اولا در خصوص این گفته که ظلم بالسویه عدل است صدها انقلت طلبتان. اما تورم این گونه نیست که بین افراد جامعه یکسان توزیع شود. تورم در جامعه همیشه به زیان طبقه ندار و به سود طبقه دارا بوده است. به عبارتی ناکارامدی یا نابخردی و یا سوء‌نیت دولتها در همه جهان روالی را به مردم فقیر تحمیل میکند که فاصله طبقات اقتصادی مردم را نسبت به یکدیگر افزایش میدهد. به عبارتی تورم دارا را داراتر و فقیر را ندارتر میکند حال من از کارشناسان عدالتگرا در دین مبین اسلام می پرسم اگر کس یا کسانی از روی عمد یا حتی از روی سهو به مردم خسارتی وارد آورند ظلم کرده اند یا ظلم نکرده اند؟ اقدام ایشان متوجه دین و خسارت میشود یا نمیشود؟ روش جبران آن چگونه است؟ آیا اگر جریان را عمدی تلقی کنیم که کس یا کسانی برای پیشبرد اهداف و مقاصد شوم خود به شورش مردم دل بسته باشند و برای این شورش دست به اقداماتی از نوع تحمیل گرانی و ذیق معیشت متوسل شوند، گناه کبیره نکرده‌اند؟ مستحق زندان و شلاق نخواهند بود؟ در اسلام قانون دیات و حدود که برای هر تجاوزی حکمی متقن تعریف نموده است، برای این اشخاص که در جهان فقرا شکاف آفریده اند چیست؟ اگر چنانچه حکمی در اسلام مترتب این اشخاص نیست پس باید در جهت ضرب‌المثل چینی بنشینیم تا رودخانه جسد دشمنان فقرای ملت را همراه آب بیاورد؟ به اعتباری هم از خدا بخواهیم انتقام دشمنی‌ها را خودش از ظالمین مطالبه کند؟ بنظر شما اینکه حقیر سئوال در مورد حکم تورم را مطرح کرده‌ام در حال خریت کردنم و ضرر و زیانی متوجه حقیر خواهد شد؟ اینکه امام صادق علیه‌السلام میفرمایند اگر مسلمانی صدای کسی را بشنود که استمداد میطلبد و به کمک او نشتابد مسلمان نیست، شامل  من و شما و دولت ما هم میشود؟ یعنی اگر دولت قانون به شورای نگهبان را بدلیل نداشتن بودجه بی اعتبار نموده و در عوض بدون داشتن قانون با گران فروختن ارز وجهی پس‌انداز نماید و ظاهرا به میل خود برای فقرا هزینه کند و کسی هم نداند چقدر هزینه شد؟ و چقدر درامد بود؟ مشمول سئوال حقیر میشود؟ وقتی کسی نوشته نیاز دارد بداند حکم اسلام در خصوص بانیان تورم چیست؟ چه منظوری داشته است؟ میخواسته بداند که تولید تورم ظلم است؟ ضمان دارد؟ موجب جبران خسارت میشود؟ بنظرم باید به این سئوالات پاسخ امروزی بدهیم. والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمیدرضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد