در بورس چه خبر است ؟
در بورس چه خبر است ؟

۸۵۰۰ میلیارد تومان در هفته گذشته سهام معامله شده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد چهل و یک شرکت بورسی ۸۲ درصد سود خالص بورس را در یکسال گذشته تولید کرده اند .

چهل و یک شرکتی که ۸۲ درصد سود خالص بورس را در یکسال گذشته تولید کرده اند فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سهام آنها طی هفته گذشته بفروش رفته است .

در هفته گذشته ۷۵۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهایی بفروش رفته که فقط ۱۸ درصد سود خالص بورس را تولید کرده اند .

کمی صریح تر خرید سهامی خیلی جذاب است که جز کم سود ترین شرکت های بورسی اند.

بخش خصوصی ایران چگونه فکر می کند !؟

بخش خصوصی ایران چگونه آنالیز می کند ، در خرید سهام فقط به یک چیز نباید توجه کرد ؛ سودآور بودن شرکت !

محمد حسین ادیب

  • منبع خبر : محمد حسین ادیب