دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است
دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تأکید بر این موضوع که دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است، گفت: نکته ای که می تواند برای تمام شهر و شهروندان امیدوارکننده باشد پیشرفتها و توانمندی شهرداری در حوزه مالی و اقتصادی است چنانچه بودجه سال ۹۸ شهرداری مشهد ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بود که این رقم در تاریخ مدیریت شهری مشهد بی‌سابقه است. همچنین تحقق درآمدهای نقدی بودجه شهرداری در سال ۹۷ به میزان ۱۵۶ درصد و در سال ۹۸، ۱۲۰ درصد رشد داشته که رکوردی بی نظیر در تاریخ فعالیت شهرداری های کشور قلمداد می شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدرضا حیدری در نشست خبری که به مناسبت هفته شوراها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، عنوان کرد: این اقدام نشان تلاش مجدانه و پیگیر همه ارکان شهرداری و شورای شهر بوده و بخش اعظم آن با وصول مطالبات و تهاتر بدهی های شهرداری محقق شده است. این مهم به مفهوم آن است که شهر، پویایی و توانمندی لازم را برای تامین هزینه های خود داشته و این در حالی است که امروز یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی شهرداری‌های کشور حوزه مالی و درآمد است.”دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است”
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت درحالی که در انتهای سال گذشته بسیاری از شهرداری های کوچک و بزرگ کشور در تامین حقوق نیروهای خود معذوریت داشتند شورای شهر مشهد بنا به درخواست شهروندان مصوب کرد برای حمایت از کارگران بخش خدمات شهری از جمله حوزه نظافت، فضای سبز، کارگران فصلی و روزمزد و… مبلغ یک میلیون تومان پاداش به عنوان کمک هزینه ایام کرونا اهدا شود
حیدری افزود: شاخص دیگری که باید مدنظر قرار گیرد پیشرفت شهرداری در موضوع بودجه اقتصادی است. افزایش رقم بودجه اقتصادی به آن معناست که شهرداری در به پای کار آوردن و به خدمت گرفتن بخش خصوصی موفق بوده و توانسته از ظرفیت های تامین منابع مالی در کشور استفاده بهینه ببرد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که وقتی بخش اقتصادی شهرداری قدرتمند باشد امکان ایجاد طرح های حمایتی از کارگران ساختمانی و یا هزینه کردن برای شهر و شهروندان در ایام کرونا مهیا می شود، اظهارکرد: تحقق بودجه اقتصادی شهرداری مشهد تا پیش از سال ۹۶ به سقف ۵۵ درصد رسیده بود. این درصد در سال ۹۶ به عدد ۸۲، در ۹۷، ۱۳۳ و در سال ۹۸ تاکنون به ۹۰ درصد رسیده و اگر اقدامات و پیگیری ما در دولت و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسد رقم سال ۹۸ به ۱۲۰ درصد خواهد رسید.”دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است”
حیدری گفت: یادآوری این نکته ضروری است که در ایام قرنطینه، ۱۰ میلیارد تومان ویژه پرسنل شهرداری، ۵ میلیارد تومان ویژه دانشگاه علوم پزشکی و ۱۲ میلیارد تومان جهت تأمین بسته‌های معیشتی در بودجه شهرداری لحاظ شده است و شهرداری پیش‌بینی کرده ۵۰ هزار خانوار از اقشاری که به هر نوعی به شهرداری وابسته هستند از جمله کسبه شب¬بازارها و روز بازارها، رانندگان تاکسیرانی، کارگران مرتبط با پروژه‌های عمران خود و مجموعه های متفاوت که از معضل کرونا آسیب دیده اند از ۵۰ هزار بسته معیشتی شهرداری بهره مند می شوند که منشأ آن توان اقتصادی شهرداری بوده که سرمایه بسیار بزرگ ارزشمندی محسوب می شود.”دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در این دوره بی نظیر است”
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: انکارناپذیر است که تمام حیات شهر وابستگی مستقیم به قدرت اقتصادی شهرداری دارد پس باید تمام دستگاهها و نهادها کمک کنند تا اتفاقات مثبت و مفید در حوزه توانمندی بیشتر شهرداری مشهد روی داده و به اهداف اقتصادی آن دست یابیم. از اینرو همراهی و همکاری بیشتر نهادهای ذیربط و متصدی امر را در تحقق بودجه اقتصادی شهرداری مشهد مطالبه داریم.