دستور کارهای جدید سازمان توسعه تجارت بزودی ابلاغ می‌ شود
دستور کارهای جدید سازمان توسعه تجارت بزودی ابلاغ می‌ شود
قائم مقام وزیر صنعت معدن تجارت از تدوین نقشه راه بخش بازرگانی کشور خبر داد و گفت: دستور کارهای جدید سازمان توسعه تجارت در قالب این نقشه بزودی ابلاغ می شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حسین مدرس خیابانی با اشاره به تغییر سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دستور کارهای جدید سازمان توسعه تجارت ایران به زودی و پس از انجام مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان ابلاغ خواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به در دست تدوین بودن نقشه راه بخش بازرگانی کشور تصریح کرد: دستورکارهای سازمان توسعه تجارت در دوره مدیریت جدید بر مبنای همین نقشه راه خواهد بود.

  • منبع خبر : مهر