راه صادرات غیر نفتی به کشورها
راه صادرات غیر نفتی به کشورها
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات باید به‌موازات هم شکل بگیرند که یک ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر نقشه راه صادرات غیرنفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز تدوین شده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تیتر امشب گفت: با داشتن راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی کشور که از برنامه سوم به بعد شکل گرفت و در سال ۹۱ به‌صورت مصوبه از هیئت وزیران ابلاغ شد، راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی داریم که در برنامه چهارم، پنجم و ششم نیز تکرار شده است.

او افزود: منظور از نقشه راه اگر برنامه عملیاتی اجرایی برای راهبردها باشد، نیاز به تدوین و تنظیم دارد اما در شرایط کنونی که شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است نیاز به نقشه راه جدید منطبق و متناسب با نقشه تنظیم بازار داریم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات باید به‌موازات هم شکل بگیرند که یک ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر نقشه راه صادرات غیرنفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز تدوین شده است.

او افزود: تنظیم بازار داخل یک تکلیف است به‌واسطه اینکه ما در برابر مردم مسئول هستیم اما با توجه به مشکلات ساختاری، توسعه صادرات غیرنفتی را باید با سیاست‌های تنظیم بازار منطبق کرد. برای تنظیم بازار داخل باید ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی را کم کرد به‌جای آن از عوارض استفاده کنیم. در صورت داشتن تولید صادراتی باید از حق صادرکنندگان برای عدم ممنوعیت صادراتی دفاع کرد.

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درباره تدوین نقشه راه صادراتی برای ۱۵ کشور هدف گفت: صادرات غیر نفتی بیشتر از آنکه خروجی واقعیت‌های اقتصادی باشد، نتیجه روابط سیاسی کشورهاست.

موسوی همچنین گفت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم پارامترهای کنترل‌نشده‌ای بر حوزه تجارت خارجی ما ناظر است، باید بیش از اینکه بخواهیم نقشه راه صادراتی بنویسیم؛ بیشتر به‌فکر اصلاح و بهبود شرایط موجود و تقویت بنگاه‌ها برای نفوذ در بازارهای کنونی باشیم.

جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی باید تبیین شود که اکنون در ابتدای راه هستیم. هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می‌دهد اولین مقصر صادرکننده شناخته شده در صورتی که اصلاح نگاه به صادرکننده لازم است و تبیین نقش صادرات و صادرکننده مهم است.

او افزود: امروز مهمترین مشکل جامعه اشتغال است که نیاز به بازار باز دارد. در صنعت، کشاورزی و غیره تولیدکنندگان با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند که باید با افزایش ظرفیت به اشتغال و صادرات کمک کنیم.

جمشید نفر در ادامه گفت: ما هیچ وقت برای توسعه صادرات برنامه نداشتیم و ظرفیت‌ها را نشناختیم.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: به‌دلیل نبود نگاه صادراتی توسعه صادراتی شکل نمی‌گیرد چون بیشتر از واردات حمایت شده بنابراین اگر حمایت‌های دولتی از صادرات بیشتر بود شرکت‌های صادراتی بزرگ نیز تشکیل می‌شد.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین