رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت
رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت
رئیس مرکز آمار ایران گفت: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ١٣٩٨ به عدد ٠,٩ درصد و نرخ رشد اقتصادی با نفت در این دوره زمانی به منفی ۱.۷ درصد رسید.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از مرکز آمار، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار، اظهار داشت: سرمایه گذاری، متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است و در فصل پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از ٦ فصل به رشد مثبت ٠.٩ درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده است.” رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۹ درصد و با نفت منفی ۱.۷ درصد شد”

وی با بیان اینکه میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ٤٣٠ هزار میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است، گفت: رشد اقتصادی ٩ ماه سال جاری (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال ١٣٩٨ به عدد مثبت ٠.٩ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال١٣٩٨، در گروه کشاورزی، مثبت ٣.٢ درصد، در گروه صنایع و معادن (بدون نفت) مثبت ٢ درصد، خدمات منفی ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ درصد بوده است.

حسین زاده در پاسخ به این سوال که در محاسبه رشد اقتصادی با نفت در مقایسه با رشد اقتصادی بدون نفت، چه عواملی مدنظر قرار می‌گیرد، پاسخ داد: در محاسبات رشد اقتصادی با نفت، استخراج نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یکی از زیر بخش‌های اقتصادی منظور می‌شود و باید به این نکته نیز اشاره کنم که در فصل پاییز ١٣٩٨، رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نسبت به فصول قبل از خود، به عدد منفی ١.٧ درصد رسیده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه، با اشاره به اینکه در زمینه نرخ رشد بخش کشاورزی در فصل پاییز، در ٢ فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت نسبتاً بالایی مواجه بوده‌ایم، گفت: در فصل پاییز سال جاری به دلیل خسارت‌های حاصل از سیل و تأثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش با رشد منفی مواجه بوده است اما در مجموع در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، نرخ رشد گروه کشاورزی رشد مثبت ٣.٢ درصدی داشته است.

وی در تشریح روند رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) افزود: در کلیه فصل‌های سال ١٣٩٧ و دو فصل اول سال ١٣٩٨، رشد این بخش بی سابقه بوده و در نهایت، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از گذشت بیش از ٦ فصل، به عدد مثبت ٧.٥ درصد رسیده است که این رشد عمدتاً از زیر بخش ساختمان، و بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی حاصل شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه خدمات با ثبت رشد اقتصادی منفی ٠.١، ٠.١ و منفی ٠.٧ درصد در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز، در نه ماهه سال جاری، به رشد اقتصادی منفی ٠.٢ رسیده است.

حسین زاده ضمن تشریح وضعیت رشد اقتصادی کشور (با نفت) گفت: رشداقتصادی با نفت به عدد منفی ١.٧ رسیده است که نسبت به چهار فصل اخیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از زیر بخش‌های اقتصادی سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته‌اند، گفت: گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: در ٩ ماهه سال جاری مهمترین عامل کاهنده رشد اقتصادی کشور نیز بخش نفت بوده است.

وی در رابطه با وضعیت سرمایه گذاری در سال جاری افزود: سرمایه گذاری، متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است و در فصل پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از ٦ فصل به رشد مثبت ٠, ٩ درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده است.

  • منبع خبر : مهر