رشد اقتصادی در ایران
رشد اقتصادی در ایران
بررسی تولید ناخالصی ایران توسط موسسه IMF به شرح زیر است:

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  “رشد اقتصادی در ایران” ایران سالهاست که به شدت تحریم شده است ، با توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ منعقد شد ، آرامش کوتاهی به اقتصاد داد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و پس از آن دوباره تحریم ها در سال ۲۰۱۸ ، این کشور دوباره در رکود عمیق قرار گرفت زیرا این تحریم ها موفق به کاهش شدید صادرات نفت ایران شدند.

مطابق نمودار زیر ، براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول  (IMF) تولید ناخالص ایران در سال گذشته ۹٫۵ درصد کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰ انتظار دارد اقتصاد ایران تثبیت شود ، اگرچه باید گفت این پیش بینی در ماه اکتبر ، یعنی قبل از تشدید های اخیر منتشر شد.