رشد ۳۰درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها
رشد ۳۰درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها
بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در آذر سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۳۰.۸ درصدی داشته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذر امسال، معادل ۲۱۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۳۰.۸ درصدی مواجه شده است.” رشد ۳۰درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها”

همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۲۵.۶ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۴ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان آذر سال جاری ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۵۸.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

اوضاع بانک‌های تجاری در پرداخت تسهیلات
از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۳۳۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد ۲۴.۶ درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۷۸.۴ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است؛ ۱۳.۴ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد.

رشد ۳۰درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها”

در بانک‌های تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۴.۶ درصد است که رقم آن ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان آذر ۱۳۹۹ بوده است.
علاوه براین، ۹.۹ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان آذر ماه به تسهیلات جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان آذر ۱۳۹۹ به فروش اقساطی، جعاله و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
بانک‌های تخصصی چقدر تسهیلات قرض‌الحسنه دادند؟
همچنین، بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان آذر سال جاری نشان دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۱۴.۷ درصد افزایش از رقم ۳۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به عدد ۳۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۵۲.۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است.
گفتنی است که پنج درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد.

رشد ۳۰درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها”

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان آذر سال جاری ۴۴.۷ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۶۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۴.۲ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان آذر امسال به میزان ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.
عملکرد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری
طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان آذر امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۳۷.۴ درصد رشد به رقم ۱۳۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۸.۵ درصد ( ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در آذر امسال ۵۳ درصد رشد داشته است.
همچنین، ۳۱.۵ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۴۴۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین