سرمایه گذاری جدید در بخش ماشین آلات افت کرد
سرمایه گذاری جدید در بخش ماشین آلات افت کرد
آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل زمستان 97 برای بخش ماشین آلات 17.4 درصد افت کرده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد براساس محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های جاری) به ترتیب ۷۰۰۷۸۱۳، ۷۰۵۷۹۸۳ و ۵۸۲۱۰۶۷ میلیارد ریال بوده است.

در این فصل سهم ارزش افزوده  بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری به ترتیب ۴۹٫۵، ۵٫۹ و ۴۳٫۹ درصد بوده است.

جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب ۱۷۱۲۷۳۳، ۱۷۱۶۷۰۳ و ۱۴۳۱۰۸۷ میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۹-، ۸٫۴- و ۴٫۱- درصد بوده است.

آمارهای مربوط به زمستان سال گذشته نشان می دهد رشد اقتصادی در این فصل منفی ۸٫۴ درصد بوده است. جزئیات اجزای آن نشان می‌دهد هزینه مصرفی بخش خصوصی با کاهش ۵٫۳ درصدی ربرو شده و دولتی ۴٫۶ درصد رشد دارد.

از طرفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که سرمایه گذاری جدید و رونق را نوید می‌دهد با افت ۱۷٫۳ درصدی برای ماشین آلات و منفی ۴٫۷ درصدی برای ساختمان همراه است.

صادرات کالا و خدمات در فصل زمستان ۹۷ بالغ بر ۳۰٫۴ درصد افت کرده و واردات به منفی ۷۰٫۴ درصد رسید.

  • منبع خبر : فارس