شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ۱۴.۶ درصد افزایش یافت
شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ۱۴.۶ درصد افزایش یافت
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور، در فصل بهار به عدد ٢٦٤.٠٦ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۴.۶۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور سال ١٣٩٧ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٧ به عدد ۳۷۱.۱۸ رسید که نسبت به سال قبل ۵۲.۴۸ درصد افزایش داشته است.

بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم گاو حذفی شیری (۴۷.۷۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به کود (٢٣.٩٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ۲۶۴.۰۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۶۱ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم گاو تلیسه (۱۵.۷۹ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (۱.۳۴ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ۳۳۲.۹۹ رسید که نسبت به فصل قبل ۲۶.۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۰.۳۱ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به گوساله پرواری (۳۳.۱۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به کود (١.٠٣ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ۴۰۶.۵۷ رسید که نسبت به فصل قبل ٢٢.٠٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۳.۱۰ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به گاو تلیسه (٣١.١٨ درصد) و کمترین افزایش مربوط به گاو نر داشتی (۲.۱۵ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ۴۸۱.۱۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۱۸.۳۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۷.۴۲ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به گوساله پرواری (۴۰.۷۱ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (۴.۵۸ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استان‌های خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد به ترتیب با ۷۰.۶۲ و ۶۸.۷۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته‌اند.

  • منبع خبر : مهر