شهر تاریخی خیوه میزبان دوازدهمین جلسه کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری
شهر تاریخی خیوه میزبان دوازدهمین جلسه کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری
اتحادیه کشورهای اسلامی (OIC) جلسه دوازدهم کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری (ICTM) را در تاریخ 2 ژوئن 2024 در جمهوری ازبکستان، به ویژه در شهر خیوه، که به عنوان شهر گردشگری OIC معرفی شده است، برگزار خواهد کرد.

شهر تاریخی خیوه میزبان دوازدهمین جلسه کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد موضوع این جلسه به توسعه صنعت گردشگری به صورت پایدار و انعطاف‌پذیر اختصاص دارد. این جلسه توسط جناب آقای حسین ابراهیم طه، دبیرکل OIC، با سخنرانی در جلسه افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس ICTM آغاز خواهد شد. همزمان، جلسات آماده‌سازی برای کنفرانس دوازدهم ICTM در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. این جلسات با برگزاری جلسه نهم کمیته هماهنگی در زمینه گردشگری آغاز شده و سپس جلسه مقامات ارشدی که در سه جلسه کاری به تصمیم‌گیری متمرکز می‌پردازد، آغاز خواهد شد و با جلسه پایانی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد. پیش‌نویس‌های اجلاس سپس در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۴ به کنفرانس دوازدهم ICTM ارائه خواهد شد. کنفرانس دوازدهم ICTM دو جلسه کاری به علاوه جلسه پایانی را شامل خواهد بود. این کنفرانس چارچوب توسعه و همکاری OIC در زمینه گردشگری را اجرا خواهد کرد. علاوه بر این، کنفرانس دوازدهم ICTM برندگان جایزه شهر گردشگری OIC برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را نیز انتخاب خواهد کرد. این کنفرانس همچنین به بحث و بررسی پیشرفت در صنعت گردشگری اسلامی، اجرای نقشه راه استراتژیک برای توسعه گردشگری اسلامی و بررسی دستاوردها در پروژه‌های زیرساخت گردشگری خواهد پرداخت.