صرفه جویی هزار و ۶۶۰ گیگاواتی برق ثمره عقد ۱۳۲ تفاهمنامه
صرفه جویی هزار و ۶۶۰ گیگاواتی برق ثمره عقد ۱۳۲ تفاهمنامه
سخنگوی صنعت برق گفت: باعقد۱۳۲هزار تفاهم‌نامه بین حوزه صنعت و کشاورزی حدود هزار و ۱۶۱ گیگاوات ساعت در بخش صنعت و ۵۰۶ گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی در خصوص جزئیات طرح همکاری صنعت و کشاورزی در مدیریت مصرف برق در زمان پیک، گفت: مشترکین صنعتی و کشاورزی با کاهش مصرف خود در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ و یا ۱۳ تا ۱۷ می‌توانند در برنامه‌های کاهش پیک مشارکت نمایند. برنامه‌های کاهش بار برنامه‌ریزی شده در ساعات اوج بار، تعیین ساعت کار واحدهای صنعتی تک شیفت به گونه‌ای که در ساعت ۱۳ پایان کار باشد، اجرای برنامه تعمیرات سالانه به مدت حداقل پنج روز، جابه‌جایی روز تعطیل جمعه با یکی از روزهای هفته به انتخاب مشترک، برنامه ذخیره عملیاتی و استفاده از مولدهای خودتأمین از برنامه‌های مشترکین صنعتی جهت همکاری با صنعت برق است.

وی در خصوص برنامه‌های مشترکین برق کشاورزی، توضیح داد: همچنین برنامه‌های کاهش بار برنامه‌ریزی مشترکین صنعتی کشاورزی با کاهش بار حداقل ۱۰ درصد در ساعات اوج بار، قطع بار برنامه‌ریزی شده چاه‌های آب کشاورزی (مشترکین کشاورزی ۳- الف) با قطع پمپ آب به مدت چهار ساعت در هر روز و یا قطع کامل ۲۴ ساعته به مدت حداقل هفت روز در هر ماه و استفاده از مولدهای خودتأمین مشترکین صنعتی کشاورزی از برنامه‌های مشترکین برق کشاورزی برای همکاری در کاهش مصرف برق در ساعات پیک است. تعداد مشترکین همکار که تا امروز تفاهم‌نامه همکاری مبادله کرده‌اند بیش از ۴۱ هزار مشترک صنعتی و حدود ۹۱ هزار مشترک کشاورزی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در پاسخ به اینکه چه میزان صرفه‌جویی از محل پیک سایی صنعت و کشاورزی پیش‌بینی شده، گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام شده با همکاری مشترکین این دو بخش حدود یک‌هزار و ۱۶۱ گیگاوات ساعت در بخش صنعتی و ۵۰۶ گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی صرفه‌جویی حاصل می‌شود. همچنین مقداردیماندی که پیش بینی می‌شود با همکاری مشترکین صرفه‌جویی حاصل شود شامل یک‌هزار و ۹۷۹ مگاوات در بخش صنعتی و یک‌هزار و ۷۵۰ مگاوات در بخش کشاورزی است.

رجبی‌مشهدی با بیان اینکه با توجه به نوع مشارکت در هر یک از برنامه‌ها، پاداش‌های مختلفی به مشترکین صنعتی پرداخت م، شود، افزود: به عنوان مشوق‌های مشارکت بخش صنعتی در برنامه‌های کاهش بار شبکه می‌توان به این برنامه اشاره کرده که هر کیلووات برق تولیدی مولدهای گازوئیل‌سوز در ساعات اوج بار به مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ ریال خریداری می‌شود. همچنین به منظور تشویق بخش صنعتی، در کاهش بار برنامه‌ریزی شده و تعمیرات سالیانه و تعیین ساعت کار با توجه به مقدار کاهش دیماند مصرفی و ساعات همکاری طبق فرمول‌های مشخص شده به مشترک پاداش همکاری تعلق خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسؤول از سوی دیگر در برنامه ذخیره عملیاتی با توجه به روزهای همکاری دو نوع پاداش اعلام آمادگی و همکاری در نظر گرفته شده که با درنظر گرفتن مقدار کاهش، پاداش تعلق می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در خصوص مشوق‌های مشترکین کشاورزی گفت: چاه‌های آب کشاورزی در صورت همکاری به مدت ۳۱ روز، چهار ساعت قطع در هر روز، و یا هفت روز قطع به صورت ۲۴ ساعته در یک ماه مشمول بخشودگی کامل هزینه برق مصرفی خود خواهند شد. همچنین مشترکین صنعتی کشاورزی با توجه به مقدار کاهش و تعداد روز و ساعت همکاری مطابق با فرمول‌های تعیین شده پاداش همکاری خواهند گرفت.

  • منبع خبر : مهر