قرعه کشی مرحله اول جشنواره پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک شهر
قرعه کشی مرحله اول جشنواره پذیرندگان پایانه های فروشگاهی بانک شهر
نخستین مرحله قرعه کشی دارندگان دستگاه کارتخوان بانک شهر با معرفی پذیرندگان انجام شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، معاون شعب و توسعه بازاریابی با اشاره به برگزاری قرعه کشی این جشنواره توسط شرکت راهبرد هوشمند شهر اظهار کرد: از میان دارندگان دستگاه های کارتخوان بانک شهر که در جشنواره پذیرندگان پایانه های فروش، حائز امتیاز لازم شده بودند، قرعه کشی و نفرات برتر معرفی شدند.

وی با بیان شرایط نحوه کسب امتیاز در این جشنواره اظهار کرد: میانگین مانده حساب متصل به دستگاه پایانه فروش، میانگین مانده حساب از۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال۲۰ امتیاز، میانگین مانده حساب۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال ۵۰ امتیاز و میانگین مانده حساب بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال، به ازای هر ۱۰۰ میلیون ریال ۱۰۰ امتیاز بیشتر، از شرایط کسب امتیاز است.

طاهری افزود: همچنین مبلغ تراکنش هر ۱۰ میلیون ریال یک امتیاز تا سقف ۵۰ امتیاز از دیگر شرایط این جشنواره است.

وی خاطر نشان کرد: به پذیرندگان دارای حساب جاری متصل به پایانه فروش۳۰ امتیاز تعلق می گیرد و امتیازات کسب شده توسط هر پذیرنده، در هر ماه به صورت تجمعی در ماه های دوم و سوم نیز لحاظ خواهد شد.

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر تصریح کرد: ۵جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه اول به برندگان اهدا شد و ۵ جایزه یکصد میلیون ریالی در پایان ماه دوم و ۳ جایزه یک میلیارد ریالی در پایان ماه سوم به عنوان جوایز این جشنواره خواهد بود.

بر این اساس، نفرات برتر نخستین مرحله قرعه کشی از طریق وب سایت و همچنین رسانه های مجازی اعلام می شوند.