قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران – ۸ اسفند ۹۹
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران – ۸ اسفند ۹۹
لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه 5 اسفندماه 99 منتشر گردید.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد “قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران – ۸ اسفند ۹۹″لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه ۵ اسفندماه ۹۹ منتشر گردید.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
5d2bsahwu3tee23rq43x.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۵۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۲۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۲۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۵۸۰,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۹۰,۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۶۸۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۸۰,۰۰۰
75zvk5kpniue8cljt9sv.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰۰,۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۴۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۳۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۸۵,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
pap7i0yaq91xiahwfs6a.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۷۵,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۲۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۳۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۳۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۸۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۰٫۱۵ ۵۳۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۳۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۵۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۹۸۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۶۵۰,۰۰۰
8jrwtbb5rkig6i83vr8.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۷۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۵۸۰,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
  • منبع خبر : ایران جیب