قیمت جدید انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در تارخ ۷ دی ماه ۹۹
قیمت جدید انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در تارخ ۷ دی ماه ۹۹

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد قیمت جدید انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در تارخ ۷ دی ماه ۹۹: گوسفندی – راسته با استخوان گوسفند ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال گوسفندی – سردست با ماهیچه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال گوسفندی – کف دست با ماهیچه ۱,۱۸۹,۰۰۰ ریال گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ریال گوسفندی – […]

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد قیمت جدید انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در تارخ ۷ دی ماه ۹۹:

گوسفندی – راسته با استخوان گوسفند ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – سردست با ماهیچه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – کف دست با ماهیچه ۱,۱۸۹,۰۰۰ ریال
گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ریال
گوسفندی – قلوه گاه با استخوان گوسفند ۵۹۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان گوسفند ۶۱۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – گردن گوسفند ۹۹۹,۰۰۰ ریال
گوسفندی – ماهیچه ۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال
گوساله – راسته بدون استخوان گوساله ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
گوساله – ران پاک کرده گوساله ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
گوساله – سردست پاک کرده گوساله ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
گوساله – فیله پاک کرده گوساله ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
گوساله – قلم گوساله ۹۰,۰۰۰ ریال
گوساله – قلوه گاه گوساله ۷۱۰,۰۰۰ ریال
گوساله – گردن گوساله ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
گوساله – ماهیچه گوساله ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
گوساله – دمبالیچه گوساله ۷۰۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – دمبالیچه گوسفندی ۵۹۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – سرسینه ۱۲۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – راسته بی استخوان ۱,۴۹۲,۰۰۰ ریال
گوساله – سرسینه گوساله ۱۱۴,۰۰۰ ریال
گوسفندی – سردست بدون ماهیچه ۹۹۹,۰۰۰ ریال
گوسفندی – نیمه شقه ران ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی – نیم شقه سردست ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی ۹۹۹,۰۰۰ ریال
گوسفندی – ماهیچه پلویی
گوساله – خورشتی
گوسفندی – خورشتی
گوساله و گوسفندی – چرخکرده مخلوط تازه
گوساله- چرخکرده گوساله تازه
گوسفندی – ران پاک کرده با استخوان گوسفند ۱,۱۹۹,۰۰۰ ریال
  • منبع خبر : ایران جیب