لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری
لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری
با تصویب کارگروه تنظیم بازار ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با تصویب کارگروه تنظیم بازار ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد.

در متن مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: «به استناد تصمیمات بند ۹) یکصد و چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۷۷۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۱۲) گزارش روند واردات، تولید و تنظیم بازار برنج داخلی و وارداتی و بررسی دوره ممنوعیت برنج از سوی انجمن مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ارائه و به لحاظ ضرورت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار آن اعضا کارگروه با پیشنهاد عدم اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری موافقت نمودند و مقرر گردید با توجه به تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور بررسی، پیگیری و اقدام لازم انجام پذیرد.»/”لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری”

کرامت حافظی  اظهار کرد: در خصوص گزارش‌ها یا حتی مطالبات در مورد آب هورالعظیم متأسفانه به جریان مداوم زیستی رود کرخه و حقابه پایدار زیستی هورالعظیم توجه نمی‌شود.

وی افزود: هورالعظیم گنج تالاب‌های خاورمیانه و زیستگاه گونه‌های فراوان تنوع زیستی مانند انواع آبزیان و گونه‌های کنار آبزی هست که زندگی همه آنها وابسته به آب باکیفیت و کمیت مناسب است.

فعال زیست محیطی خوزستان تصریح کرد: متأسفانه برای تأمین آب هورالعظیم این زیستگاه پویا که در هر مترمربع آن انواع میکرو ارگانیسم‌ها و حیات زیست دارد، نه در مطالبه علمی و نه در گزارش دهی پیگیری نمی‌شود.

حافظی با اشاره به لزوم مطالبه صحیح در حوزه آب ادامه داد: مطالبه حقابه زیستی هورالعظیم یعنی آب باکیفیت و در کمیت مناسب به گونه‌ای که حیات تالاب و زیستمندان پویا و سرشار از طراوت باشد.

آب باید دائمی باشد

وی انتقاد کرد: در مطالبات کرخه را فراموش می‌کنند در حالی که خود رود کرخه نیز زیستگاه و خانه گونه‌های مختلف حیات‌وحش است که از آبزیان تا انواع پرندگان و پستانداران در آب و کنار آب زیست می‌کنند؛ لذا آب برای رودخانه کرخه باید جریان دائم داشته و جریان زیستی رودها باید برقرار باشد.

 

  • منبع خبر : ایران جیب