لیست قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران – ۱۶ اسفند ۹۹
لیست قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران – ۱۶ اسفند ۹۹
لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز شنبه 16 اسفندماه 99 منتشر گردید.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز شنبه ۱۶ اسفندماه ۹۹ منتشر گردید.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
5d2bsahwu3tee23rq43x.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۱۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۳۵,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۵۸۰,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۳۵,۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۶۸۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۸۰,۰۰۰
75zvk5kpniue8cljt9sv.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۵۵,۰۰۰
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۶۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۳۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
pap7i0yaq91xiahwfs6a.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۵۵,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۳۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۳۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۱۵,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۳۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۰٫۱۵ ۵۳۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۲۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۱۵,۰۰۰
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۳۵,۰۰۰
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۹۸۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۳۰,۰۰۰
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۶۵۰,۰۰۰
8jrwtbb5rkig6i83vr8.jpg ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۹۰,۰۰۰
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۶۵,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۵۸۰,۰۰۰
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۶۰,۰۰۰
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۸۰,۰۰۰
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
  • منبع خبر : ایران جیب