لیست قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو – تیر ۱۴۰۰
لیست قیمت جدید رینگ های شرکتی خودرو – تیر ۱۴۰۰
جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای محصولات ایران خودرو و سایپا منتشر شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت رینگ های خودرو برای محصولات ایران خودرو و سایپا منتشر شد.

  مدل سایز توضیحات قیمت برای ۴ حلقه (تومان)
m5tr5bpzptax3shr8djx.jpg صلیبی مشکی رخ تراش ۱۵″ IKO41 ایران خودرو ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
yxwhf8k5oy0qcs7i2x.jpg رینگ صلیبی نیر ۱۵″ IK041 ایران خودرو ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
ogbf186yiyqf3ahr7rsh.jpg رینگ نوک مدادی دودی ۱۵″ IK041 ایران خودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
c4du72rvo511g9qp7mt8.jpg رینگ صلیبی نیر ۱۴″ IK041 ایران خودرو ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
c1io0fcye8if83eg3r3a.jpg رینگ شاخ گوزنی ۱۵″ AW001 ایران خودرو ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
t2gq5ts9ox61ntixfm.jpg رینگ شاخ گوزنی نوک مدادی دودی ۱۵″ AW001 ایران خودرو ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
6gismshapm0e5cvqco6.jpg رینگ ۱۱ پره خورشیدی دودی ۱۴″ IK017 ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
99ujle8d4d2h5h70t7u.jpg رینگ ۱۱ پره ۱۴″ IK017 ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
5nku1m388uyz2zfzm73q.jpg رینگ ۱۱ پره نوک مدادی خورشیدی ۱۵″ IK014 ایران خودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
t3zrzsl7mi3lohrik35m.jpg رینگ ۱۱ پره ۱۵″ IK014 ایران خودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
521edmd0r6zf2qfrdw06.jpg رینگ خرچنگی ۱۴″ IK026 ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
7obtxpcx9qs40t32y3a7.jpg رینگ خرچنگی دودی ۱۴″ IK026 ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
rpxb89l1c4fduhi2qy1s.jpg رینگ خرچنگی ۱۵″ IK016 ایران خودرو ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
3virgo0g2cpfvs8rj70.jpg رینگ خرچنگی نوک مدادی ۱۵″ IK016 ایران خودرو ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
jha9al27ejq9s3k805j.jpeg رینگ لنزو ۱۵″ فابریک ایران خودرو ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
kf1rixd3sftmq2hpf4pw.jpg رینگ ۵ پره تخت ۱۴″ IK025 ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
kn0o2cirj6f600h9vgqh.jpg رینگ ۵ پره تخت ۱۵″ IK004 ایران خودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
0pgtelpvx06bm5i4bbo.jpg رینگ ۵ پره تخت نوک مدادی ۱۵″ IK004 ایران خودرو ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
uh5v2qd46ww77olp5jsw.jpg رینگ ۵ پره تخت مشکی رخ تراش ۱۵″ IK004 ایران خودرو ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
dqnfdei540a7aoavh75y.jpg رینگ ۵ پره تخت رخ تراش ۱۵″ IK004 ایران خودرو ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
d0febbs6chzpri8oywx.jpg رینگ ۵ پره دوبل ۱۵″ LZ ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
584b52p53qb7fc92e2n.jpg رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی ۱۴″ IK042(R77) ایران خودرو ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
wke9i36d1ttwtvtona.jpg رینگ ۲۰۷ جدید نوک مدادی رخ تراش ۱۴″ IK042 ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
a6oal0l57eae7vdmso6.jpg رینگ ۲۰۷ جدید مشکی رخ تراش شمشیری ۱۴″ IK042 ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
kk2nbxzfygb2l8p36f9.jpg رینگ ۲۰۷ جدید ۱۴″ IK 042(R77) ایران خودرو ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
o3mzuk633irto6wi067d.jpg رینگ تورنادو ۲۰۷ و رانا ۱۴″ IK 018 ایران خودرو ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
xba4kiar0fm8v4mhvagn.jpg رینگ ۲۰۷ نوک مدادی دودی تورنادو ۱۴″ IK018 ایران خودرو ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
25298ij296c8l37isa.jpg رینگ ۲۰۷ رانا نوک مدادی رخ تراش ۱۴″ کد۰۰۹ ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
cf3qr075gnf13jy6yd7.jpg رینگ ۲۰۷ رانا مشکی رخ تراش ۱۴″ کد۰۰۹ ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
r3r8id2xvej5o57mjqn.jpg رینگ ۰۰۹ ۲۰۷ و رانا ۱۴″ ایران خودرو ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
dju73wgwbp33cv0voocy.jpg رینگ کوییک ۱۴″ سایپا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
0b3i6vm5tprc9e4k3qpm.jpg رینگ ساینا ۰۸۱-۰۵۹ ۱۴″ سایپا ۴٫۷۰۰٫۰۰۰
76odh89tgdp6xcep4sy.jpg رینگ ساینا ۰۸۱ ۱۴″ سایپا ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
ni092w1a0z1i63ac16o.jpg رینگ تیبا جدید ۵ پره دوبل ۱۴″ سایپا ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
myytyetsx5wwcyw2ojb.jpg رینگ تیبا قدیم ۳پره ۱۴″ AS005 سایپا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰
u1ngr7fglg3qvgxe3n.jpg رینگ تندر ۹۰ ۱۵″ AR015 سایپا ۵٫۲۰۰٫۰۰۰
6cxf77hvq33k1kkexupz.jpg رینگ رنو  ااستپ وی ۱۵″ AR022 پارس خودرو ۵٫۲۰۰٫۰۰۰
fcmxwx8ztv01kgb3nzfw.jpg  رینگ رنو ساندرو ۱۵″ AR021 پارس خودرو ۵٫۲۰۰٫۰۰۰
rhwxp4pjeqphx25fk3t.jpg رینگ پراید ۵ پره ۱۳″ AS006 سایپا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ud22okk87igc1zyrl09i.jpg رینگ پرایدی ۴ پره نوک مدادی رخ تراش ۱۳″ AS007 سایپا ۴٫۳۰۰٫۰۰۰
kriq01tl7s1s9j6nlf1.jpg رینگ پرایدی ۴ پره ۱۳″ AS007  سایپا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
1yxhc7lbhykbsjj1ccax.jpg رینگ پرایدی ۴ پره مشکی رخ تراش ۱۳″ AS007 سایپا ۴٫۳۰۰٫۰۰۰
5s64dw53m1hcpy8j4m4s.jpg رینگ پرایدی ۳ پره ۱۳″ AS002 سایپا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
lqo32ctkc8ussgovgju.jpg رینگ پراید ۱۱ پره ۱۳″ سایپا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
oezdxo5ffpye7vit0a0e.jpg رینگ ۱۰ پره ۱۵″ R38 ایران خودرو ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
zx2ljjbpcu0ffjhjcsbs.jpg رینگ چاکدار ۱۶″ H30 CROSS ایران خودرو ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
39csfe3r60pwt11kcn3.jpg رینگ مثلثی ۱۶″ H30 CROSS سایپا ۵٫۳۰۰٫۰۰۰
uxieyo08buga77sgffk.jpg رینگ مزدا۳ ۱۶″ AB010 شرکتی ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
ikwiftm7u823lirlzxjj.jpg رینگ ۱۵ پره ۱۵″ ایران خودرو ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
9bbzbgdqybhab2t8hn8w.jpg رینگ دنا پلاس ۱۶″ ایران خودرو ۵٫۱۰۰٫۰۰۰
x82siixw0w6y2reziwm.jpeg رینگ ۷ پره ۱۵″ ایران خودرو ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
  • منبع خبر : ایران جیب