محمدرضا زنوزی مطلق در فهرست بدهکاران بانک تجارت قرار ندارد
محمدرضا زنوزی مطلق در فهرست بدهکاران بانک تجارت قرار ندارد
بانک تجارت با صدور اطلاعیه ای در خصوص فقدان بدهی آقای محمدرضا زنوزی مطلق به این بانک شفاف‌سازی کرد .

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد و به نقل از  روابط عمومی بانک تجارت در این اطلاعیه آمده است :

” در خصوص درج نام آقای محمدرضا زنوزی مطلق درردیف ۱۶ فهرست  یادداشت توضیحی  ۶۳ صورت های مالی بانک تجارت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و ردیف ۲۰ یادداشت توضیحی ۵۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ به اطلاع می رساند: طی سالهای گذشته بدهی ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه گروه بانک گردشگری منتقل و تبدیل تعهد شده و مراتب به ترتیب در ردیف های ۱۵ و ۱۹ یادداشت های فوق الذکر افشا شده است. براین اساس گروه متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی به بانک تجارت ندارد .