مديرعامل بانك صنعت و معدن به سمنان سفر مي كند
مديرعامل بانك صنعت و معدن به سمنان سفر مي كند

حسين مهري رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن به اتفاق هيأت همراه فردا چهارشنبه به استان سمنان سفر مي كند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي در اين سفر ضمن ديدار با استاندار و مسؤلان استاني مرتبط با حوزه صنعت از واحدهاي توليدي كه از سوي اين بانك تأمين مالي شده اند، بازديد خواهد كرد.

ديدار با توليدكنندگان و كارآفرينان و ارائه راهكارهاي لازم براي رفع موانع توليد در اين استان از ديگر برنامه هاي مديرعامل بانك صنعت و معدن در سفر به سمنان است.