مسکن مهر و مسکن بی مهر ، تفاوتها
مسکن مهر و مسکن بی مهر ، تفاوتها
برخی معتقدند مردم که متوجه نیستند! میفرمایند، ما باید مردم را هوشمندانه متوجه کنیم که در این سالها که از دوره احمدی نژاد گذشته کشور چه میزان رشد کرده و در این رشد، مسکن اقدام ملی به جای مسکن مهر چه تفاوتهای عظیمی را در خود جای داده است؟

مسکن مهر و مسکن بی مهر، تفاوتها

حمید رضا نقاشیان

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد برخی معتقدند مردم که متوجه نیستند! میفرمایند، ما باید مردم را هوشمندانه متوجه کنیم که در این سالها که از دوره احمدی نژاد گذشته کشور چه میزان رشد کرده و در این رشد، مسکن اقدام ملی به جای مسکن مهر چه تفاوتهای عظیمی را در خود جای داده است؟ وزیر محترم راه و شهر سازی که من البته حتی یک موی ایشان را با همه موهای کل سر و صورت عباس آخوندی عوض نمیکنم در یک مصاحبه ای این چنین فرموده اند که : «مسکن مهر با مسکن اقدام ملی خیلی متفاوت است»  و حد اقل سه تفاوت از آن را بیان نموده اند که واقعا باید از ایشان تجلیل کرد.

بدون اینکه بگوییم دولت بعد از بالا کشیدن پایین پوش خود در امر مسکن مبادرت به طرحی کرده که اگر این تفاوتها را نداشت هم تا حدی که حد آن از ده درصد تجاوز نمیکند معنی مسکن مهر میدهد چرا که احمدی نژاد ۴ میلیون خانه تحویل مردم داد اینها بعد از درک بی انتهای عباس آخوندی که هیچ چیزش جز بخشی از اسمش به آخوند نمی رفت قرار است ۴۰۰ هزار عدد در سالی که بی شک  از دور حکومتشان میگذرد مسکن تحویل مردم بدهند.

وزیر محترم راه و شهرسازی در این مصاحبه که از آن تا حدی بوی خوش استشمام می شود، ولو با رقم های غیر انقلابی،  فرموده اند سه تفاوت طرح ملی اقدام مسکن با مسکن مهر آن است که ما به سامانه سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اســناد و املا ک متصلیم تا نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه بــا رادیو در رابطه با اینکه گفته میشود طرح ملی اقدام مسکن همان مسکن مهر اســت گفته است که:«نمیدانم چرا برخی کارشناسان اصرار دارند که با داده های غیر دقیق تحلیل و ذهن جامعه را دچار پرسشها و ابهامات کنند».

وی با اشاره به وجوه تمایز طرح ملی اقدام مسکن با مسکن مهر فرموده اند که : «اولین اقدام متفاوت تر از پروژه مسکن مهر، اراضی را در محدوده شهرها و درون بافت شــهر و دارای تأسیسـات زیربنایی انتخـاب کرده ایم.

چرا که ما در گام نخســت پروژه را با اجرای آماده سازی زمین و محله سازی شروع و سپس برنامه مسکن را اعلام کرده ایم، بنابراین مهمترین وجه تمایز این طرح، زمین آماده برای احداث مسکن با انشعابات است تا مردم با مشکلات جاده دسترسی و آب و برق و فاضلا ب مواجه نشوند.

اسلامی با یادآوری وجود بیش از ۱۲۰  هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی گفــته است که : تعدادی از این واحدها را تا امروز تعیین تکلیف کردیم اما همچنان واحدهای زیادی بـدون متقاضی باقی مانده که البته به نقطه ساخت این واحدها برمیگردد.

این جمله را چند بار بخوانید. واقعا طرح مطالعه شده یعنی مسکن را جایی بسازیم که متقاضی نداشته باشد؟ در توضیح تفاوت دوم، وی برنامه محوری و کنتــرل نقیصه های قبل [یعنی مطالعه مسکن مهر]  را ویژگی دوم این طرح برشمرد و اظهار فرمود: ما بر اساس ظرفیتهای پیشبینی شده، متناسب با عرضه و تقاضا شــروع به ثبت نام کردیم و هنوز پالایش و غربالگری نیاز واقعی در شهرهای مختلف تکمیل نشده است.

به عبارتی اسلامی میگوید احمدی نژاد به مردم اعتماد کرد و خانه داد ما تا زیر و بم مردم را بیرون نکشیم و مطمئن نشویم که طرف متقاضی آه در بساط ندارد به او مسکن نمیدهیم.

ضمنا او توضیح داد که مشارکت مردم وجه تمایز سوم این طرح با مسکن مهر است و گفــته است که: «ما در این مرحله زمین را بعد از پالایش اطلاعات در اختیار متقاضیان میگذاریم یا ثبت نـام کنندگان را به شرکتهای انبوه ساز معرفی میکنیم».

ایشان تأکید داشته اند: وامهای بازگشتی مسکن مهر تا سال ۱۴۰۲  تمام میشود و بانک مسکن زودتر از این سال امکان تخصیص این منابع را ندارد. این سخن بدان معناست که وزیر محترم خودشان نمیدانند که در این وادی کاملا پرت و پلا میگویند، چرا که تفاوت سومی وجود ندارد. خودشان میگویند وام و تسهیلات مسکن مهر در سال ۱۴۰۲ با بانک مسکن خاتمه می یابد پس مسکن مهر هم رایگان نبوده و مردم در تملک آن مشارکت داشته اند.

بطور خلاصه میتوان گفت مسکن اقدام ملی به گفته مردم اعتماد ندارد ولی مسکن مهر ایراد بزرگش عدم پالایش واجدین شرایط بوده و بعد هم این طرح مسکن اول آب و برق و گاز میدهد بعدا مسکن و لذا این تفاوتها موجب آن گردیده که در ۴ سال احمدی نژاد هر سال یک میلیون  مسکن به مردم تحویل دهد ولی این دولت تعهد نموده ۴۰۰ هزار عدد که البته معلوم نیست در چند سال تحویل نماید. البته بعدا معلوم خواهد شد که میزان مشارکت مردم  در این طرح به اصطلاح ملی چه میزان بوده و میزان مشارکت مردم در طرحی که مهر داشت ولی ملی نبود چه میزان؟ والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمید رضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد