مقایسه لبنان ۲۰۱۹ با  لبنان ۲۰۰۶
مقایسه لبنان ۲۰۱۹ با  لبنان ۲۰۰۶
سید حسن نصراله روز یکشنبه ۲۳ تیر ماه ۹۸ طی سخنانی مسیر مقاومت در منطقه را به نوعی ترسیم کرد که نتانیاهو از ترس در حال قالب تهی کردن است.

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد نورمن فینکلشتاین، استاد یهودی دانشگاه دی‌ پاول آمریکا و از روشنفکران و راهبردمداران مهم آمریکا اعتراف کرد که: «سیدحسن از زیرک ترین استراتژیستهای امروز جهان است چرا که سخنرانی یکشنبه او یکی از زیرکانه‌ ترین سخنرانی‌های این استراتژیست زیرک در جهان اسلام  بود». این سخنرانی نه تنها نتانیاهو و نه تنها استراتژیستهای یهودی در دانشگاههای انگلیسی ، آمریکایی بلکه سران مرتجع عرب را متوجه امری نموده که تا کنون عمق تهدید آن واقف نبوده اند و آن فرایند رشد اقتدار سیاسی امنیتی نظامی انقلاب اسلامی در لبنان در سال ۱۳۹۸ و به عبارتی ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۰۶ است  زیرا که پاسخ دندان شکن مقاومت به رژیم صهیونیستی ۱۳ سال است آنها را در ترس از هر اقدامی علیه لبنان قرار داده است. در این سخنرانی سید با یادآوری جنگ سی‌ و سه روزه یادآور شد که اهل ایجاد جنگ روانی نیست. ایشان در این سخنرانی نقشه اسراییل را رو به دوربین قرار داده  و با ذکر جزیبات کامل توضیح داد که در صورت کوچکترین تعدی و تجاوزی به خاک و منافع  لبنان یا ایران، چه زمانی، کجای اسراییل و چگونه و با چه شدتی نابود خواهد شد. نه با شعار یا گزافه‌ گویی که با توضیح پیشرفتهای نظامی و با عدد و رقم و اقدامات قابل محاسبه عینی. او با توضیحاتی کاملا مطالعه شده و بر اساس مطالعاتی راهبردی در یک فضای کاملا تدارکاتی  جمله به جمله و کلمه به کلمه، ابعاد و وسعت نابودی را برای دشمن تصویر کرد. این سخنرانی از ابعاد بسیاری قابل تجزیه و تحلیل و واکاوی علمی و مهندسی خبری در مقابله با جریان استکبار و خصوصا موجودیت رژیم صهیونیستی است چرا که در طول یکی دوساعت بعد از این سخنرانی صدای جریانهای هوشمند دشمن که شاخکهای دقیق و حساسی را با خود حمل میکنند ، را به واکنش واداشت. وحشت از اقدام عملی حزب الله لبنان سراسر وجود جهان کفر را گرفت و معلوم شد وقتی مقاومت با تدبیر نشانه میگیرد آثار پربرکتی از نوع بخود آمدن دشمن به دنبال دارد. در میان گفته ها به سعودیها با تحلیل نشان داد چگونه و با چه اقدامات ساده ای نابود خواهند شد؟ و به بقیه ساکنان منطقه یادآوری کرد کوچکترین تعدی به ایران چه هزینه‌ هایی در بر دارد. آنچه سید و پرچم مقاومت در این سخنان ارائه داد نشانگر این بود که امارات و سعودی و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس را به خود آورد که در مجموع امروز جریان مقاومت و اقتدار سیاسی نظامی آن چه تفوقی بر موجودیت آنها یافته است. به امارات متحده عربی از ابوظبی گرفته تا دوبی و بقیه  یادآوری کرد که در صورت کوچکترین ضربه‌ای از سوی آمریکا به ایران، دانه به دانه امیرنشین‌هایشان چگونه و با صرف چه هزینه ای با خاک یکسان خواهد شد. سید حسن نصرالله در این سخنان هدف روشنی داشت. او با این کلمات آتشین، میخواست تا اثبات کند که آمریکا چرا و به چه دلیل موجه و قابل اتکایی جسارت جنگ با ایران را نخواهد داشت. سخنرانی سیدحسن از بعد از سخنرانی،  رسانه‌های دشمن را سردرگم کرده‌ است.  بسیاری از آنها برای کاهش خسارات این سخنرانی ساعتها و ساعتها تحلیل و خبر و برنامه روی آنتن داشته اند. از دقایقی بعد از سخنرانی جریانهای رسانه ای غربی و عربی و عبری به محتوای این سخنرانی توجه دقیق کرده و ابعاد آن را با اهداف متفاوت به واکاوی برده اند و این فضا را ایجاد نموده اند که سید حسن نصرالله در موقعیت بازوی مدیترانه ای انقلاب اسلامی چه جایگاه عظیم و حساسی را فرماندهی میکند و گوش به زنگ و آتش به اختیار منتظر اقدام کوچکی از جانب دشمنان انقلاب اسلامی است. اینکه امروز لبنان و به عبارتی در سال ۲۰۱۹ میلادی با وجود درایت و بلوغ و البته تجهیزات و هدف گذاریها با دیروز لبنان شاید در مقطع جنگ سی و سه روزه چه تفاوتهایی دارد ، یقینا با یک مقاله کوتاه قابل بیان نیست و برای تشریح آن نیازمند احصا و تبیین در کتابی قطور خواهیم بود و اینکه دقت این نگاه امروز مرز راهبردی معیارهای تفکر شیعه را دیدبانی میکند نیز بحث مفصل تری است که در این وجیزه نخواهد گنجید. لاکن اینکه از صدای لرزش در کلمات دشمن بتوان به عمق هژمونی همه جانبه در فرایند رشد اقتدار اسلامی پی ببریم لزوم اندیشیدن و پرداختن به موضوع را ایجاب مینماید و بدون شک اتاقهای فکر دشمن در تدارک برای مقابله بدانها خواهند پرداخت و چه خوب که جریانهای متزلزل در ایران و منطقه نیز بدان بپردازند. والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمیدرضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد