مهمترین عوامل موثر درتصادف/ضرورت تقویت زیرساختها و بهسازی خودروها
مهمترین عوامل موثر درتصادف/ضرورت تقویت زیرساختها و بهسازی خودروها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: قطعا هر چه ایمنی خودروها و راه ها تقویت شود، حتی با بروز خطای انسانی، شاهد کاهش آسیب ها خواهیم بود. سردار محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و در پاسخ به سوالی درباره مهمترین عوامل موثر در تصادفات جاده ای گفت: این موضوع، مبحثی مطالعه و […]

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: قطعا هر چه ایمنی خودروها و راه ها تقویت شود، حتی با بروز خطای انسانی، شاهد کاهش آسیب ها خواهیم بود.

سردار محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و در پاسخ به سوالی درباره مهمترین عوامل موثر در تصادفات جاده ای گفت: این موضوع، مبحثی مطالعه و تحقیق شده است و باید گفت در میان عوامل سه گانه موثر در تصادف، عامل انسانی از همه مهمتر و پررنگ تر است.

وی توضیح داد: تحقیقات مختلف نشان می دهد که در حدود ۷۵ تا ۹۰درصد تصادفات، عامل انسانی، مهمترین عامل بوده و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث بروز تصادف شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: البته این به آن معنا نیست که چشم خود را به دیگر عوامل ببندیم و همیشه عامل انسانی را محور قرار دهیم.

سردار مهماندار توضیح داد: ما یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه «وقوع حادثه» و «شدت حادثه» دو موضوع مختلف و متفاوت است. همان طور که اشاره کردم، در وقوع حادثه نقش انسانی ممکن است بسیار حائز اهمیت باشد، اما در زمینه شدت حادثه، صدمات و خسارات، قطعا وضعیت و کیفیت راه و خودرو بسیار حیاتی است.

وی افزود: به بیان دیگر باید گفت در شدت حادثه، نقش راه و خودرو از عامل انسانی بیشتر است و نباید آن را نادیده گرفت.

سردار مهماندار ادامه داد: خطایی را انسان انجام می دهد و خودرو از مسیر منحرف و واژگون می شود، اما اگر همین خودرو ایمن باشد، تصادف باعث مرگ نمی شود. یا اگر به اصطلاح جاده بخشنده باشد و شیب کناری آن مناسب، بعد از واژگونی، خودرو ملق(معلق) نمی زند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه گفت: موضوع ایمنی راه ها و خودروها، موضوعی است که پلیس درباره آن بارها هشدار داده و نشست های مختلفی با عوامل ذی ربط داشته است و تلاش ما از یکسو فرهنگسازی برای ارتقاء فرهنگ رانندگی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی است.