نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شد
نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شد
گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شده و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۶.۷ درصد بوده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بررسی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۹ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده،‌ نشان میدهد، نرخ بیکاری در سال گذشته به ۹.۶ درصد رسیده است.” نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شد”

 بانک مرکزی در گزارش شاخص‌های عمده اقتصادی سال ۹۹ به نرخ بیکاری و جمعیت پرداخته که بر مبنای آن، جمعیت کشور در سال گذشته معادل ۸۴ میلیون نفر اعلام شده است که از این رقم، ۶۳.۴ میلیون نفر در شهرها و ۲۰.۶ میلیون نفر در روستاها ساکن هستند.” نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شد”
رشد جمعیت در سال گذشته ۱.۲ درصد و تراکم جمعیت ۵۱ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ معادل ۲۵.۷ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۹.۶ درصد اعلام شده است.
دست‌ و دلبازی های دولت در روزهای پایانی / بخشش هایی برای خوشنامی که هزینه اش با آیندگان است
در این میان نرخ بیکاری شهری ۱۰.۴ درصد، نرخ بیکاری روستایی ۷.۲ درصد، نرخ بیکاری در زنان ۱۵.۶ درصد، نرخ بیکاری در مردان ۸.۴ درصد، نرخ بیکاری در جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۱۳.۷ درصد بوده است.
  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین