نرخ تورم سالانه دی ماه به ۳۲.۲درصد رسید
نرخ تورم سالانه دی ماه به ۳۲.۲درصد رسید
نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده دی ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. به گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. تورم نقطه‌ای در دی ماه به عدد ٤٦,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.۲ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در مقایسه با ماه قبل این عدد ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش۲.۰ واحد درصدی به ٥۹.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.۲ واحد درصدی به ۳۹.۹درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری٤٥.٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش‌داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤۹.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه، همان درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۱.۹درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی۱.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه دی ماه به ۳۲.۲درصد رسید

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور” نرخ تورم سالانه دی ماه به ۳۲.۲درصد رسید”
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه برای خانوارهای کشور به۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر ۳۲.۲ درصد و۳۲.٥ درصد گزارش شده که برای خانوارهای شهری ۱.۷ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

۰۰۱

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین گروه‌‌های «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و «گروه سبزیجات» (گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٩,٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم است.

 

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین