نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد رشد کرد
نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد رشد کرد

میزان نقدینگی در پایان سال 97 با 23.1 درصد رشد به 1882 هزار و 980 هزار تومان و حجم پایه پولی با رشد 24.1 درصدی به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس آمار متغیرهای پولی و اعتباری که جداول و ارقام آن از سوی بانک مرکزی در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده است، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۷ با ۲۳٫۱ درصد رشد نسبت به پایان سال ۹۶، به عدد ۱۸۸۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد ریالی حجم نقدینگی در سال گذشته ۳۵۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است.

سهم شبه پول از این نقدینگی ۱۵۹۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۸۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان است. رشد شبه پول در پارسال ۱۹٫۶ درصد و رشد پول ۴۶٫۵ درصد درج شده است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به عدد ۵۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۳٫۷ درصدی در این دوره را نشان می دهد.

با در نظر گرفتن سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، میزان پایه پولی مشخص می شود که با جمع این ارقام، در پایان سال ۹۷ پایه پولی معادل با ۲۴٫۱ درصد افزایش به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

  • منبع خبر : فارس