نقش محوری بانک ملی ایران در طرح اشتغال فراگیر دولت
نقش محوری بانک ملی ایران در طرح اشتغال فراگیر دولت

بانک ملی ایران در جهت حمایت از طرح های اشتغال زایی در کشور، از ابتدای سال 97 تا پایان فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و 140 فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر دولت پرداخت کرده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت مذکور، بالغ بر چهار هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال تسهیلات به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داده است.

همچنین  دو فقره تسهیلات ریالی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع اشتغال فراگیر و منابع داخلی بانک در حوزه احداث مجموعه خدماتی و درمانی مصوب شده است.

واگذاری ۲۸۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال ۹۶ طرح های ملی و استانی برای ۱۶۷ هزار و ۸۲۹ پیمانکار و ۱۹۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال ۹۷ برای ۸۵ هزار و ۸۴۸ پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی ایران بوده است.