نکاتی مهم درباره سهام عدالت
نکاتی مهم درباره سهام عدالت
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسات پانزدهم اردیبهشت، بیست و سوم و سی ام اردیبهشت، ششم خرداد، سوم و بیست و سوم تیر و همچنین چهارم مرداد در اجرای ابلاغیه ۹ اردیبهشت مقام معظم رهبری آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت را تصویب کرد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  بر اساس  آیین نامه مذکور اشخاص در قید حیات و وراث متوفیان تعیین تکلیف شده دارنده سهام عدالت محسوب می شوند و فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.”نکاتی مهم درباره سهام عدالت”

فرصت ۴۵ روزه به افرادی که شماره شبای خود را ثبت نکرده اند

آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تاییدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده اند حداکثر ظرف ۴۵ روز پس از تصویب این آیین نامه فرصت دارند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود و ااخذ تاییدیه اقدام کنند.

تعیین تکلیف سهام متوفیان

همزمان با آزادسازی سهام عدالت، از طریق سامانه مربوطه سامانه متوفیان ( انتقال سهام آنها به وراث قانونی، توسط دفاتر پیشخوان دولت ) متوقف می شود و پس از پایان فرایند آزاد سازی سامانه مجددا شروع به کار می کند.

بر این اساس، سازمان خصوصی سازی موظف است اطلاعات کلیه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار دهد. همچنین برای انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها سازمان خصوصی سازی موظف است در زمان مقرر شده از سوی شورای عالی بورس نسبت به انتقال نرم افزار مشاهده و بررسی ثبت وراث و کلیه اطلاعات و زیرساختهای فنی مرتبط با آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام کند.

شرکت سپرده گذاری موظف است به منظور احراز اصالت مفاد گواهی حذف وراثت قطعیت یافته از سوی دادگاه ها نسبت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضاییه اقدام و نسبت به احراز هویت و اصالت وراثت قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب کرده و سهام مشمولین را به وراث منتقل کند.

تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری استانی

سهام کلیه شرکتهای سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام لیست آنها تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل و نسخه ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری ارسال شود.

شرکتهای سرمایه گذاری استانی مکلف هستند صورتهای مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصلاح کنند. طبق تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه به منظور صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند شرکتهای سرمایه گذاری استانی مکلف هستند برای سرمایه گذاری در سهام از روش حسابداری خالص ارزش فروش، استفاده کنند. و افشاهای لازم را بر اساس استاندادرهای حسابداری در صورت های مالی انجام دهند.”نکاتی مهم درباره سهام عدالت”

سودهای تحقق نیافته ناشی از به کارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهند بود. بر اساس تبصره ۲ این ماده سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از تاسیس شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی  سهام شرکتهای غیر بورسی موجود در سبد سهام عدالت را به شرکت هلدینگ انتقال دهد.

جزئیات تشکیل هلدینگ سهامی عام

به منظور مدیریت سهام شرکت­های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج  در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است. پنج نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده وجهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می شوند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی ازمحل سودسهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه­ ها در سال اول فعالیت اقدام کند. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند کرد.

هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده – به سرمایه ثبت شده شرکت­های سرمایه پذیر در تاریخ یکم تیرماه – و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی‌سازی معرفی می­شوند، اقدام کند.

کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف پنج میلیون ریال و مطالبات شرکت ­های تعاونی شهرستانی- باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکت­ های سرمایه‌گذاری استانی، از طریق تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل شود.”نکاتی مهم درباره سهام عدالت”

هیئت مدیره شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش و درج شرکت در بورسها اقدام کنند. طبق تبصره چهار نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور را پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی ثبت کند.

نکات مهم برای سهامداران شرکت های سرمایه پذیر

آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت ­های سرمایه­ پذیر» را انتخاب کرده اند توجه داشته باشند سهام شرکت ­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها مستقیماً تخصیص داده می­شود. در واقع پس از تکمیل«فرم سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است حداکثر ظرف ۱۴ روز، سهام شرک ت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس­ها را پس از ارسال اطلاعات مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی از مالکیت شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل کند و پس از شناسایی اولیه آنها، گواهی الکترونیکی سهام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار دهد.

امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که « سهامداری شرکت­ های سرمایه­ پذیر» را انتخاب کرده اند، به صورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعلامی طی مدت یک سال و پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

وظایف شرکت های سرمایه گذار استانی

طبق ماده شش آیین نامه، شرکت ­های سرمایه­ گذاری استانی مکلف‌اند در خصوص باقیمانده سهام شرکت­ های سرمایه­ پذیر فهرست شده در یکی از بورس ­ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه­ گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام کنند.

سازمان خصوصی سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ ۲۹ خرداد، روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده ­اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت ­های سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت ها به قیمت پایانی روز یکم تیر (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت­های سرمایه ­گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه  شرکتهای سرمایه گذاری استانی صرفا با اعلام ترازنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی برمبنای قیمت پایانی معاملاتی روز یکم تیرماه، توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به افزایش سرمایه شرکتهای صدرالاشاره اقدام کند.شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده  نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام کنند.”نکاتی مهم درباره سهام عدالت”

هیأت مدیره شرکت­های سرمایه­گذاری استانی به وسیله مجمع عمومی عادی متشکل از سهامداران هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، از بین اشخاص واجد صلاحیت حرفه­ای براساس اساسنامه شرکت و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه­ای مدیران نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس انتخاب خواهند شد.

جهت رعایت حقوق سهامداران در انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدت زمان رأی­گیری در مجمع الکترونیک، سه تا شش روز خواهد بود. حسابرس و بازرس قانونی شرکت­های سرمایه­ گذاری استانی از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب خواهند شد و اطلاعات شرکت­های سرمایه­گذاری استانی با توجه به پذیرش در بورس­ها براساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت ­های پذیرفته شده در سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد شد.

دارندگان سهام عدالت می‌توانند برای مشارکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و سایر اشخاص وکالت دهند. حضور وکیل در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و هلدینگ با رعایت قوانین بلامانع است.”نکاتی مهم درباره سهام عدالت”

  • منبع خبر : ایسنا