هزینه پرداخت حقوق چقدر است؟
هزینه پرداخت حقوق چقدر است؟
با افزایشی که برای حقوق در سال جاری اعمال شده، در مجموع هزینه‌های جاری دولت به بیش از ۴۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمده این رقم بابت پرداخت حقوق خرج می‌شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  در هزینه‌های دولت در بودجه دو رقم اصلی وجود دارد که مربوط به هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی می‌شود، اما همواره سهم بسیار بالای از این مصارف در بخش هزینه‌های جاری است که همان هزینه‌ای است که دولت در سال عمده آن و گاها تا ۸۰ درصد را صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌کنند.”هزینه پرداخت حقوق چقدر است؟”

این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری پیش‌بینی کرده بود که در مجموع با بررسی‌های که با کمیسیون تلفیق انجام شد به ۴۳۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید که بیانگر رشد ۱۸.۷ درصدی است. بر این اساس از ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی که امسال برای مصارف و خرج دولت پیش بینی شده ۴۳۴ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری کنار گذاشته می‌شود.

دولت در بودجه امسال پیشنهاد افزایش حقوق تا متوسط ۱۵ درصد را مطرح کرده بود، اما نمایندگان تاکید داشتند باید حداقل حقوق افزایش یابد و به حدود ۲.۸  میلیون تومان برسد. در نهایت نیز مصوب شد که حداقل حقوق کارکنان از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سال گذشته به ۲  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و دیگر هیچ کارمند و بازنشسته‌ای کمتر از این رقم دریافتی نداشته باشد و این افزایش  خود موجب رشد بیشتر هزینه‌های جاری دولت نیز شد.”هزینه پرداخت حقوق چقدر است؟”

حقوق کارکنان و بازنشستهها در سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان و تا حداکثر ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و در هر ماه هزینهای تا مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان به همراه داشت، به عنوان مثال دولت در اسفند ۱۳۹۸ حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرداخت کرد.

در سال گذشته از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری بود که البته با توجه به عدم تحقق منابع و کسری که ممکن است بودجه با آن مواجه شود این هزینه‌های جاری نیز در بخش‌های که امکان داشت تا حدودی کاهش یافت و دولت در لایحه امسال  تقریبا به اندازه مصوب سال گذشته پیشنهاد هزینه‌های جاری داد که در  نهایت با رشد مواجه شد.

  • منبع خبر : ایسنا