پروازهای عبوری از فضای کشور رشد کرد
پروازهای عبوری از فضای کشور رشد کرد
در تیرماه امسال ۷هزار و ۲۹۵ پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم که نسبت به خرداد ۹۹ که رقم ۵هزار و ۳۷۲ پرواز عبوری بود، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و این نشان از افزایش اعتماد به فضای امن کشور ایران دارد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس جداول و نمودارهای پروازی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در تیر ماه ۱۳۹۹ میزان نشست و برخاست هواپیما ۲۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.” پروازهای عبوری از فضای کشور رشد کرد”

همچنین در تیر ماه ۱۳۹۹ اعزام و پذیرش مسافر ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در ماه مورد مطالعه، ارسال و پذیرش بار و پست ۵۱ درصد نسبت به تیرماه ۹۸ کاهش داشته است.

همچنین در تیر ماه ۱۳۹۹ میزان پروازهای عبوری ۷۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

* ارسال و پذیرش ۱۲۵ میلیون کیلوگرم بار و پست در فرودگاه های کشور

بنابراین گزارش در چهار ماهه سال ۹۹ میزان نشست و برخاست هواپیما در ۴۸ فرودگاه مجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ۱۱۱ هزار و ۷۷۲ فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۰ نفر و میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۱۱۰ میلیون و ۲۴۲ و ۷۵۳ کیلوگرم بوده است.

همچنین در ۶ فرودگاه اختصاصی، میزان نشست و برخاست هواپیما در ۴ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۲۶۱ فروند، اعزام و پذیرش مسافر یک میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۷۶ نفر و میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۸۹۴ کیلوگرم بوده است.

بنابراین گزارش جمعاً در ۵۴ فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیما در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۱۲۵ هزار و ۳۳ فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر ۱۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۸۰۶ نفر و میزان ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲۵ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۶۴۷ کیلوگرم بوده است، که همانگونه که عنوان شد در این سه مورد به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴ ماهه ابتدایی سال ۹۸) میزان ۴۲ درصد کاهش در نشست و برخاست هواپیماها، ۵۵ درصد کاهش در اعزام و پذیرش بار و مسافر و ۵۹ درصد کاهش در ارسال و پذیرش بار و پست داشته‌ایم اما نکته قابل توجه افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور در تیرماه ۹۹ نسبت به خرداد ماه امسال بوده است.

*  پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش یافت

بر اساس نمودار و جداول آمار پروازی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه امسال ۷۲۹۵ پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم که نسبت به خرداد ۹۹ که رقم ۵۳۷۲ پرواز عبوری بود، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و این نشان از افزایش اعتماد به فضای امن کشور ایران دارد.

* کاهش تأخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی در تیرماه

بنابراین گزارش بر اساس نمودار و جداول تأخیرات پروازی تیرماه ۹۹، تعداد پروازهای خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر در ماه جاری ۲۱۲۸ پرواز و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر ۱۷۵ هزار و ۵۹  دقیقه بوده است، این رقم در خردادماه امسال ۲۰۷ هزار و ۵۲۸ دقیقه بود که در تیرماه مدت تأخیرات کاهش داشته است.

در بین ۱۷ شرکت هواپیمایی در تیر امسال شرکت ایران ایر با ۳۲ هزار و ۳۸۷ دقیقه تأخیر، بیشترین تاخیرات پروازی را به خود اختصاص داد که البته نسبت به خردادماه امسال کاهش داشته است.

همچنین در ماه مورد مطالعه شرکت هواپیمایی قشم ایر با ۲۵ هزار و ۹۹۳ دقیقه پیش از هما بیشترین تأخیرات پروازی را داشته است که البته باید نسبت تأخیرات پروازی به نسبت میزان پروازها سنجیده شود؛ در تیرماه امسال مجموع پروازهای خروجی ۱۷ شرکت هواپیمایی داخلی ۱۲ هزار و ۶۱۴ پرواز بود، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ۲ هزار و ۵۷۵ پرواز بیشترین آمار پرواز را بین ۱۷ شرکت هواپیمایی در تیر ۹۹ داشته است.

همچنین در تیرماه امسال سهم پرواز تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشترِ شرکت های هواپیمایی ایرتور و آسمان هر کدام حدود ۲۰ هزار دقیقه و سهم پرواز تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشترِ شرکت هواپیمایی کاسپین نیز ۱۴ هزار و ۵۹۶ دقیقه بوده است.

  • منبع خبر : فارس