پروژه عظیم گندله سازی سه چاهون در هفته جاری توسط رئیس جمهور افتتاح می شود
پروژه عظیم گندله سازی سه چاهون در هفته جاری توسط رئیس جمهور افتتاح می شود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: پروژه عظیم گندله سازی سه چاهون در هفته جاری به صورت رسمی توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، رضا مسرور گفت: این پروژه با ارزش سرمایه گذاری روز ۹۳۰۰ میلیارد تومان ، ظرفیت تولید ۵ میلیون تن گندله را دارد که با بهره برداری از آن در سال جهش تولید گام مهمی در تکمیل زنجیره صنعت فولاد در مجموعه شرکت سنگ آهن مرکزی برداشته می شود. ضمن اینکه به صورت مستقیم برای ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.