چه میزان سفته و برات فروخته شد؟
چه میزان سفته و برات فروخته شد؟
در هفت ماهه اول سالجاری ۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سفته و برات فروخته شد که معادل ۱۳۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان از این اسناد واخواست شد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد طبق آمار بانک مرکزی بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان سفته و برات در مهرماه  ۱۳۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ درصد کاهش و نسبت بـه ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد افزایش یافت.  “چه میزان سفته و برات فروخته شد؟

همچنین، در هفت ماه اول سالجاری حدود ۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که در مهرماه معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده است که تعداد و مبلغ آن‌ها در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۱۲.۹ درصد و ۴۰.۵ درصد کـاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۹.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۳.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

علاوه براین، در هفت ماه اول امسال نیز معادل ۴۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان در تهران برگشت خورده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۷.۵ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.”چه میزان سفته و برات فروخته شد؟

اسناد تجاری به معنای عام کلمه به کلیه­ اسنادی گفته می‌شود که در عرصه­ فعالیت­‌های تجاری بین تجار برای سهولت و انجام معاملات رد و بدل می­‌شود اعم از سفته، چک، برات، بارنامه، اوراق سهام، اوراق بهادار و غیره.

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه، اسنادی است که جایگزین اسکناس و متضمن یک تعهد به پرداخت وجه هستند. مثل سفته، چک و برات.

برای این‌که در این مورد بیشتر بدانید مطلب اسناد تجاری چیست را بخوانید.

برات و شروط آن
برات یک عمل حقوقی در عرصه­ فعالیت‌­های تجاری است که مستلزم انجام چند عمل است و عبارت است از سندی که طبق آن شخص «الف» که به شخص «ب» بدهکار است و از شخص «ج» طلبکار است (از شخص «ب» تقاضا دارد که وجه طلب خود را در تاریخ معین از شخص «ج» به نفع خود دریافت کند. طبق این تعریف شخص «الف» برات‌دهنده (برات‌کش)، شخص «ب» (دارنده‌‌برات) و شخص «ج» (برات‌گیر) هستند.”چه میزان سفته و برات فروخته شد؟

شرایط صوری (شکلی) برات
قانون­گذار، آن­چه را که در هنگام صدور، باید در ورقه­ برات قید شود، در ماده­ ۲۲۳ قانون تجارت ذکر نموده است؛ و این موارد عبارت هستند از:

۱) قید کلمه «برات» بر روی ورقه

۲) تاریخ نوشتن ورقه­ برات

“چه میزان سفته و برات فروخته شد؟ ”

۳) اسم شخص که باید مبلغ برات را بپردازد. (برات‌گیر)

 

  • منبع خبر : ایسنا