چک‌های جدید فقط ۳ سال اعتبار دارند
چک‌های جدید فقط ۳ سال اعتبار دارند
طبق قانون جدید چک، تاریخ اعتبار چک حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن اعتباری ندارد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرد:بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۷، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج تاریخ اعتبار چک الزامی شده است.”چک‌های جدید فقط ۳ سال اعتبار دارند

این قانون تاکید دارد که «تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن، چک اعتباری نخواهد داشت.

بر این اساس روی چک‌های صادره جدید، عبارت «صدور این چک حداکثر تا مورخ .. ..مجاز است» درج خواهد شد.

  • منبع خبر : ایران جیب