کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت علامت خوبی نیست
کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت علامت خوبی نیست
رئیس مرکز آمار ایران در مورد علل کاهش نرخ بیکاری در بهار 99 گفت: کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست اگر کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد، وضعیت بهبود یافته که البته این طور نبوده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد جواد حسین زاده  در پاسخ به این سوال که علت کاهش نرخ بیکاری فصل بهار با توجه به شرایط اقتصادی و بیماری کرونا چیست؟ اظهارداشت: نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جویای کار از جمعیت فعال (بیکار و شاغل) حاصل می شود لذا کاهش آن از دو منظر امکان پذیر است.

رئیس مرکز آمار ایران در مورد این عوامل گفت: کاهش تعداد بیکاران و شاغلان و نیز افزایش جمعیت غیرفعال در بهار سال ۹۹ از جمله این عوامل هستند. در فصل بهار با تغییر وضعیت بخشی از جمعیت بیکار جویای کار به جمعیت غیرفعال مواجه شدیم که این امر در تشدید کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر بوده است.

وی عمده ترین علت این تغییر وضعیت را شیوع بیماری کووید ۱۹ و اثرات آن بر بازار کار کشور دانست و افزود: در فصل بهار ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. به گونه ای که به ترتیب ۱۴.۸ و ۳۷.۲ درصد، جمعیت شاغلان و بیکاران نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.

حسین زاده تاکید کرد: معنی جمعیت بیکار این است که جزء جمعیت فعال محسوب می شود که به طور فعالانه در جستجوی کار بوده اما کار پیدا نکرده است. اگر در جستجوی کار نباشد مشمول جمعیت غیرفعال می شود.

به گفته این مقام مسئول، بخشی از بیکاران که مدتی دنبال کار بوده اما شغلی پیدا نکرده اند و در این فصل دنبال کار نرفته اند. شاید یک بخش عمده به دلیل شیوع کرونا بوده تا موقتا به دنبال کار نگردند. بخشی از شاغلان نیز به دلیل آنکه شغلشان متاثر از کرونا شده نیز موقتا از بازار کار خارج شده اند تا وضعیت مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که با این شرح بیکاری پنهان داریم، بیان داشت: برای بررسی بازار کار صرفا نباید به یک عدد نرخ بیکاری نگاه کرد. کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست اگر کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد، وضعیت بهبود یافته که البته این طور نبوده است. اگر کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال همراه باشد خوب نیست. باید همه شاخص ها را کنار هم دید.

حسین زاده با بیان اینکه نسبت اشتغال در فصل بهار ۳۶٫۹ درصد بوده که ۲٫۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد، تصریح کرد: نرخ مشارکت در فصل بهار ۴۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش ۳٫۷ درصدی روبرو بوده است. این کاهش خیلی زیاد است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهشنرخ مشارکت و نسبت اشتغال، علامت خوبی نیست و البته در تمام دنیا، بازار کار متاثر از وضعیت کرونا است.

  • منبع خبر : فارس