کاهش ۳ درصدی فاصله تورمی دهک‌ها
کاهش ۳ درصدی فاصله تورمی دهک‌ها
فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد کاهش داشته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مرداد ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ برابر ۴۲.۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۱.۹ درصد برای دهک اول تا ۴۴.۸ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵٨.٨ درصد برای دهک اول تا ۶۵.۴ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٨.۴ درصد برای دهک اول تا ۴٠.٢ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٠ درصد) کاهش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک ها کاهش یافته است.

  • منبع خبر : مهر