۲۱ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شد
۲۱ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شد
از مجموع بیش از ۱۱۴ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی طرح های مشمول، حدود ۲۱ میلیارد دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی موظف است  از محل ارزهای نفتی که در سال به این صندوق واریز می شود نسبت  به تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیر دولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اقدام کند که این منابع در دو بخش ارزی و ریالی سالانه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت می شود.”۲۱ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شد”

بخشی از این منابع در قالب قراردادهای عاملیت ارزی اختصاص پیدا می کند و قرارداد عاملیت ارزی منعقده بین صندوق و بانک های عامل قراردادی است که بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط صندوق در قرارداد، به بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس از طی مراحل تصویب طرح در بانک عامل و تایید صندوق توسعه ملی می دهد.

این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس (۱۳۹۰) تا پایان شهریورماه امسال نشان می دهد که بخش عمده تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر اساس اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است؛ به طوری که کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک های عامل تا پایان شهریور ماه امسال ۱۱۴.۹ میلیارد دلار بوده که ۵.۸ میلیارد دلار آن سهمیه برای بانک های عامل مصوب شده و قرارداد ۱۰ بانک به مبلغ ۳.۷ میلیارد دلار منعقد و ابلاغ شده است.”۲۱ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شد”

کل مبلغ پذیرش شده توسط صندوق جهت اعطای تسهیلات به ۳۱۷ طرح ارزی تامین مالی تا پایان شهریور ماه امسال بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۳۱۵ طرح به مرحله تخصیص ارز با مبلغی بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار رسیده است.

بررسی جزئیات نشان می دهد که از این طرح های تامین مالی شده ۳۱۳ طرح تا پایان شهریور موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۰.۲ میلیارد دلار شده و به ۳۰۷ طرح با حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.

با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح تامین مالی شده میزان پیشرفت مالی این طرح ها فقط از محل منابع صندوق تا پایان شهریور ماه حدود ۶۵ درصد است.

  • منبع خبر : ایسنا