پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱ Thursday, 9 February , 2023
محمد مصدق Archives - پایگاه خبری صبح اقتصاد آنلاین،تحلیل اقتصادی،اخبار اقتصادی
۲۵ مرداد ۱۳۳۲ روز عزل مصدق 15 اکتبر 2017

۲۵ مرداد ۱۳۳۲ روز عزل مصدق

کلنجار های نفتی در سال ۳۲ حوادث زیانباری برای ملت ایران به بار آورده است که پرداختن به همه حوادث و زوایای آنها مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود لاکن موضوعات منجر به عزل مصدق توسط شاه و نقش خاله زنک بازی در دربار توسط اشرف و من تبع انگلیسی تبار او از جذابیت نوشتن […]