تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دلار شد
تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دلار شد
سخنگوی گمرک گفت: در مهرماه امسال 19 میلیون و554هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 886 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که با ثبت رکورد صادرات پنج میلیارد و 268میلیون دلاری در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت 650 میلیون دلار شد.

به گزارش صبح اقتصاد سخنگوی گمرک گفت: در مهرماه امسال ۱۹ میلیون و۵۵۴هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که با ثبت رکورد صادرات پنج میلیارد و ۲۶۸میلیون دلاری در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت ۶۵۰ میلیون دلار شد. به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه های صادرات و واردات در هفتمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد  و۸۸۶میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۰روز)، ۱۵ میلیون و ۱۸۷هزار تن به ارزش پنج میلیارد و۲۶۸ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در مهر ماه سال ۹۹ از لحاظ ارزش رشد هشت درصدی داشته است.وی افزود : صادرات کشور در مهر ماه نسبت به شهریور ماه امسال نیز  با رشد پنج درصدی در وزن و ۲۷درصدی در ارزش همراه بوده است. لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در شهریور ماه گفت : عراق با پنج میلیون و ۸۵۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۴۳میلیون دلار در  رتبه نخست قرار دارد، بعد از عراق  ، چین  با دو میلیون و ۵۶هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۰میلیون دلار  در  رتبه دوم قرار گرفت، در صورتی که عراق و چین در ماه گذشته رتبه های دوم و سوم را دارا بودند،کشور   ترکیه که در شهریور ماه رتبه نخست مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده بود   در مهر ماه با سه میلیون و ۷۸۲هزارتن به ارزش یک میلیارد و ۸۸میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفت، امارات متحده عربی  هم با ۷۸۸هزار تن کالا به ارزش ۳۴۷میلیون دلار در رتبه چهارم  و نهایتا افغانستان با ۲۷۴هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۱۲۷میلیون دلار در مهر ماه پنجمین مقصد صادرات کالای ایرانی بود که متاسفانه کاهش محسوسی در خرید از کشورمان  در چند ماه اخیر داشته است .سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در مهر  ماه گفت: در مهر ماه امسال چهار  میلیون و ۳۶۷ هزارتن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۶۱۸میلیون دلار  از گمرکات اجرایی کشور ترخیص قطعی  شد که نسبت به واردات در مهر ماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۶۴درصد   و از لحاظ ارزش ۴۸درصد رشد  داشته است. اما در مقایسه با شهریور ماه ۱۴۰۰ که جهش دوبرابری در ترخیص کالا نسبت به معدل پنج ماه گذشته را شاهد بودیم کاهش ۱۸درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش به ثبت رسیده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، اما میزان مناسبی از ترخیص در این ماه را شاهد بودیم که بسیار بالاتر از معدل ماهیانه ترخیص در گذشته است.وی  در خصوص کشورهای طرف معامله تامین کالاهای مورد نیاز  کشورمان گفت: امارات با ۹۴۹هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۹۱میلیون دلار،  چین با ۳۷۳هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵میلیون دلار  ، ترکیه با ۳۸۲هزار تن کالا به ارزش ۴۲۶میلیون دلار  ، سوئیس با ۱۷۷هزارتن کالا به ارزش ۱۳۵میلیون دلار  و  آلمان با ۳۷هزار تن کالا به ارزش ۱۳۴میلیون دلار ،پنج کشور اول  طرف معامله با کشورمان  در مهر ماه بودند .لطیفی درخصوص میزان کالا های عبوری  از ایران در مهر ماه گفت: در هفتنین  ماه  امسال یک میلیون و ۹۲هزارتن کالای خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به مهر ماه سال قبل که ۷۱۶هزار تن کالای خارجی  از مسیر  کشورمان  عبور کرده بود  ۵۲٫۵درصد رشد داشته است.