نوبخت : تا ۲ ماه آینده تمام بدهی های گندم کاران پرداخت خواهد شد
نوبخت : تا ۲ ماه آینده تمام بدهی های گندم کاران پرداخت خواهد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ با بیان اینکه قیمت تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است، گفت: در سال گذشته قیمت این محصول به اندازه کافی افزایش یافته است اما از هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد بود.  محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری سازمان برنامه و بودجه […]

نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ با بیان اینکه قیمت تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است، گفت: در سال گذشته قیمت این محصول به اندازه کافی افزایش یافته است اما از هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد بود.

 محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال جاری برای پرداخت هزینه‌های گندم باید ۱۵ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان پرداخت شود که تا به امروز ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: ارزش خرید گندم تضمینی خریداری شده در سال جاری (مربوط به سال زراعی گذشته) ۱۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان بوده است اما آنچه که تاکنون داده شده رقم ۸ هزار و ۴۰ میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد مبلغ خریداری شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۳۵۴۱ میلیارد تومان از پول گندمکاران پرداخت نشده است اما این قول به کشاورزان داده می‌شود که تا دو ماه آینده حتی یک ریال از این بدهی باقی نماند.

نوبخت درباره نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۶ – ۹۷ گفت: قیمت این محصول هنوز نهایی نشده است  و در سال گذشته به اندازه کافی افزایش قیمت داشته است اما از ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد شد.