جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ Friday, 21 January , 2022
انتخابات 96 Archives - پایگاه خبری صبح اقتصاد آنلاین،تحلیل اقتصادی،اخبار اقتصادی
29 اکتبر 2017

دولت ۴ درصدی دفاعی ندارد

مناظره انتخاباتی سال ٩۶ برای انتخاب رئیس جمهوری ایران ایران برای سالهای ١٣٩۶الی ١۴٠٠ در مرحله سئوالات اجتماعی تقریباً ٢/۵ساعت بطول انجامید. صرف نظر از اشکالاتی که نفس برنامه که برنامه داشت مانند نحوه قرعه کشی و زمان اعطائی به کاندیداها و امثالهم دو عنصرمهم در مباحث مطرح شد. اول : اینکه کم کاریهایی که […]

تاریک روشن انتخابات ٩۶ 14 اکتبر 2017

تاریک روشن انتخابات ٩۶

باگذشت ۴روزه از مهلت ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ٩۶که مسئول قوه مجریه تا سال ١۴٠٠ هجری خورشیدی را برای انتخاب به عهده رای مستقیم مردم میگذارد و صرف نظر از طفیلی های ثبت نام نموده که خود هم واقف به نتیجه اند، سه جریان در انتخابات پر رنگ ترین شرایط حضور را رقم […]

پاپتیگری، دکان یا فرهنگ؟ 12 اکتبر 2017

پاپتیگری، دکان یا فرهنگ؟

فصل انتخابات که فرا میرسد ، جوهر ذات از نیات به عالم جلوات سر برون کرده ادبیات مکالمه و مناقشه در طلب قدرت به واقع می شکفد و طهارت به حقارت فروخته میشود که چیست قدرت و شهرت که بشر را از خویشتنش در میشکافد و جنس نفسش را به حراج دنس میاورد و حیوان […]