کد خبر:50740
پ
سرمقاله

دولت و داستان بازار ارز

افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماههای اخیر و عدم کنترل رشد قیمت ارز علیرغم راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سایر مسوولان مربوطه نشان می دهد دولت در کنترل نرخ ارز ناتوان بوده است. این ناتوانی حاصل چند اشکال اساسی است. نخست اینکه دولت تلاش کرده قیمت ارز را به هر شکل ممکن […]

افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماههای اخیر و عدم کنترل رشد قیمت ارز علیرغم راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سایر مسوولان مربوطه نشان می دهد دولت در کنترل نرخ ارز ناتوان بوده است. این ناتوانی حاصل چند اشکال اساسی است. نخست اینکه دولت تلاش کرده قیمت ارز را به هر شکل ممکن تثبیت کند تا نشان دهد در وعده کنترل نرخ ارز موفق بوده است. اما این امر صرفا تا نیمه نخست امسال جواب داد و مشخص بود دیر یا زود، فنر نرخ ارز آزاد می شود. دوم اینکه دولت تحقق وعده تک نرخی کردن ارز را بارها و بارها به تعویق انداخت چرا که آمادگی لازم برای برخورد با پیامدهای آن را نداشت. این امر مصداقی دیگر از ناکامی دولت در کنترل بازار ارز است. نکته سوم، عدم چاره اندیشی جدی و ناتوانی در مقابل عوامل اصلی بروز نابسامانی در بازار ارز است. آن هم توسط دولتی که دولت قبل از خود را به ناتوانی در کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و انداختن تقصیرها به گردن عوامل موهوم متهم می کرد. در آستانه نوروز، نرخدلار همچنان در محدوده ۴۸۰۰ تومان است و مهمتر آنکه مردم به سهولت نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند و صفهای طویل در مقابل صرافی ها، موید این امر است. انتظار این است که دولتی که شعارش تدبیر بود، تدبیر بهتری برای این نابسامانی بیندیشد.

شهاب کاشفی

کلیدواژه : ارزپول ملیدولت
صبح اقتصاد