کد خبر:37418
پ
IMG 7108

من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک میترسم

هفته پیش یک روز صبح در مسیر نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها مقداری از زمان را در ترافیک ماندم و در مقابلم پشت یک وانت نیسان آبی رنگ به خطی بسیار خوش نستعلیق نوشته بود «من ازعقرب نمیترسم ولی ازسوسک میترسم » این مصرع شعر شباهت زیادی به سروده ژولیده نیشابوری داشت که اینگونه سروده بود: […]

نقاشیان

هفته پیش یک روز صبح در مسیر نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها مقداری از زمان را در ترافیک ماندم و در مقابلم پشت یک وانت نیسان آبی رنگ به خطی بسیار خوش نستعلیق نوشته بود «من ازعقرب نمیترسم ولی ازسوسک میترسم » این مصرع شعر شباهت زیادی به سروده ژولیده نیشابوری داشت که اینگونه سروده بود:

من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم// ندارم شکوه از بیگانگان از خویش می ترسم//

ندارم وحشتی از شیر و ببر و حمله گرگان// از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم//

مرا با جو فروشان سربازار، کاری نیست// من از گندم فروشان ارادت کیش می ترسم//

بگفتم من به شیخی چون ، چرا از می تو میترسی // بگفتا من ز می خوردن نمیترسم، بل از مستیش می ترسم//

مرا با خانقاه و خرقه و کشکول رازی نیست// من از اعمال ننگین و بد درویش می ترسم//

چه خوش گفت این سخن مردسخن سنجی // مراازمرگ باکی نیست از سختیش می ترسم//

من ژولیده را نبود هراسی از سخن گفتن// ولیکن از زبان خویش بیش از پیش می ترسم//

اینکه در سروده ژولیده  وحتی از نوشته پشت وانت نیسان آبی رنگ عناصری در پرتو جریان ظاهری موجب ترس میشوند درعین حال فضایی برای مبارزه با ایشان وجود دارد بعقل عملی و ممکن الحصول است اما اینکه جریانات و عناصری ظاهرا ترس آفرین نیستند اما میتوانند تیشه به ریشه یک ملت بزنند امری عقلانی تر و مبارزه با ایشان بمراتب دشوار تر است ، نیز در یک ساختار ملی محل تامل و تدبر است.

حضرت امام روحی فداه میفرمودند امریکا ممکن نیست به شما حمله کند یعنی امکانش را ندارد و این شمایید که نباید از امریکا فریب بخورید .

عناصری ظاهر فریب اما امریکارفتار که گویی پوست و گوشت و استخوانشان از فکر بردگی برای اجانب اعم از انگلیس و امریکا ساخته شده میتوانند در صف مستحکم ما از یک خانواده تا یک ملت جدایی و تفرقه ایجاد کنند.

وقتی جنس نفاق و بیگانه پرستی چه برای بدست آوردن قدرت و چه برای پرکردن جیفه ای حاضرباشند ظاهر خود را خودی بسازند و باطنشان همه نفرت از خودی و مملو از عشق به بیگانه باشند قابل شناختن نیستند.

تصمیمات دوسویه میگیرند و برای تصمیمشان توجیه می تراشند.

واویلا از نفاق که امام رحمت الله علیه و مقام عظمای ولایت بار ها تاکید فرموده اند که منافقین از کفار بمراتب بد ترند.

خصیصه منافقین در این است که با دشمنان می سازند و در دل دوست رخنه میکنند و تصمیم دوست را به تزلزل میکشانند در بسیاری اوقات قیافه حق به جانب میگیرند و هرجا ایشان را نقد میکنی با حتاکی زبان گشوده بی سواد و امثال ذالکت میخوانند.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا اشتباه است گفتند، کم‎ سوادید و علم سیاست نخوانده اید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا منطق ندارد  گفتند، قانون‌شکنید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا بی ایمانی به مقاومت و انقلاب است گفتند، بی‎دین‌ هستید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا اعتبار ندارد گفتند، چقدر حسودید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا ضد انقلاب است گفتند،  افراطی‌هستید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا اقتصادی هم نیست گفتند، کاسبانِ تحریم شده اید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا ننگ تاریخ است، تهمت زدید بی‎شناسنامه‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا ابتکار عمله فساد است،تهمت زدید جیب‎بُرها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا محدود نگری به قدرت اسلام است گفتند، دنیا ندیده‌اید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا نه امید و نه تدبیر است فرمایش کردند،مستضعفِ فکری‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا وقت تلف کردن است لقب دادند،بی‌کاره ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا غرب زدگی است گفتند، متوهّم‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا بی ملاکی است گفتند، دین نشناس‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا کوتاه بینی است گفتند، خطای دید دارید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا جنون است گفتند، بزدل‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا خلاف مشی امام (ره) است گفتند، سروصدا نکنید.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا فاقد منفعت ملی است گفتند، تخریب‌گرها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا وحدت شکن است گفتند، زندگی‌تان در تفرقه است

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا بهشت ندارد است گفتند، بروید به جهنم

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا عقلانی نیست گفتند، منتقدان فاسد.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا جهالت است گفتند، عقب مانده‌ها.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا شجاعت نیست گفتند، مخلوقات ترسو.

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا عوارض دارد گفتند، چرا می‌لرزید؟

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا غربگرایی است گفتند، تازه به دوران رسیده‌ها…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا ضرر است گفتند، چرا هراسانید…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا نفاق و دورویی است گفتند، آدم‌های عصرِ حجری…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا مخاطره انگیزاست گفتند، هوچی‌بازها….

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا تحجر است گفتند، تازه انقلابی شده‌اید..

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا رشادت نیست گفتند، کودک شده‌اید…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا خلاف نص قرآن مجید است گفتند، از خلقت خدا ایراد می‌گیرید..

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا میدان دادن به دشمن است گفتند، شما عادت دارید از دیوار بالا بروید…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا فریب است گفتند،  ناراحتید تحریم‌ها لغو شده…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا تمیزی نیست گفتند، چطور می خواهید صورتتان را بشورید…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا خفت و خواری است گفتند، آب و صابون بیاریم صورتتان را بشورید..

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا کج بینی است گفتند، چشمانتان را درمان کنید..

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا براندازی نرم است گفتند، بی‌فرهنگ‌های دروغگو..

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا خنجر از پشت است گفتند، بی‌عقل‌ها…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا فاقد امنیت است گفتند، منقلی‌ها…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا خلاف اقتصاد مقاومتی است گفتند، از شکم‌ سیری حرف نزنید…

گویی همین دیروز بود که گفتیم مذاکره با آمریکا برجام بی فرجام است گفتند، هووهای برجام…

فکر میکردند حافظه ملت ایران این الفاظ را فراموش میکند؟

فکر میکنند روزی در دادگاهی در همین دنیا پاسخگوی این همه جسارت نخواهند بود؟

این صفاتِ ناپسند را، اینها به کسانی گفتند که در طول چهار سالِ قبل، تلاش کردند تا به اینها بفهمانند که؛

اعتماد به آمریکا عین خیانت و عین جهالت و عین دیوانگی است!

والسلام

کلیدواژه : نقاشیان
صبح اقتصاد